The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in the Theresienstadt Ghetto

  • Datum: –17.00
  • Plats: För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se
  • Föreläsare: Silvia Goldbaum Tarabini, Rigsarkivet, Köpenhamn
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Föreläsning