The Excavation of the Late Roman (early fifth century C.E.) Synagogue at Huqoq in Galilee

  • Datum: –17.00
  • Plats: För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se
  • Föreläsare: Dennis Mizzi, lecturer in Hebrew and Ancient Judaism at the University of Malta
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Föreläsning

Dennis Mizzi, lecturer in Hebrew and Ancient Judaism at the University of Malta, “The Excavation of the Late Roman (early fifth century C.E.) Synagogue at Huqoq in Galilee”. Samarrangemang med det Bibelvetenskapliga ämnet.