You are Making Me Uncomfortable: Holocaust as a Source of Poland’s Unease

  • Datum: –17.00
  • Plats: För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se
  • Föreläsare: Dr. Tadek Markiewicz, postdoc vid Hugo Valentin-center
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Föreläsning