Metaphors in the Prophetic Literature of the Hebrew Bible and Beyond - ett symposium för Göran Eidevall

För att hedra professor emeritus Göran Eidevalls akademiska gärning arrangerar högre seminariet i bibelvetenskap  ett symposium om metaforer i profetlitteraturen. Symposiet sker med anledning av festskriften Metaphors in the Prophetic Literature of the Hebrew Bible and Beyond (Brill, december 2023). Program för dagen publiceras längre fram. Symposiet följs av en middag. Anmälan till Mikael Larsson.   

 

Medverkande: Beth Elness-Hansen (Wartburg, USA), Stefan Beyerle (Greifswald), Richard Pleijel (Stockholm), Karin Tillberg (Uppsala), Jill Middelmass (Köpenhamn), Mikael Larsson.

 

Program: 
14.15 Larsson, "Intro: Eidevall's legacy" 
14.45 Beyerle ,"The Lion has roared- who is not frightened? (Amos)"
15.15 Tillberg, "Upon her Children I will have no pity" (Hosea)
15.45 Coffee break,
16.15 Pleijel, "Metaphorization and the Emergence of a Target Text Metaphor" (Ezekiel)
16.45 Elness-Hansen, "The fruitfulness of the Vineyard Metaphor" (Isaiah)
17.15-18.00 Middlemas, Response to volume as a whole and Discussion

Ytterligare information