Environmental discourses in the Hebrew Bible? The case of the fall of Jerusalem

  • Datum: –15.15
  • Plats: Engelska parken 22-1017
  • Föreläsare: Thomas Römer, lärostolsprofessor "bibliska miljöer", Collège de France, Paris
  • Kontaktperson: Mikael Larsson
  • Föreläsning

Schweizaren Thomas Römer innehar sedan 2008 stolen för “bibliska miljöer” vid prestigefulla Collége de France, Paris. I sin omfattande forskargärning har han intresserat sig för bland annat för Moseböckernas tillkomst, Israels historia, textkritik, vishetslitteratur och teman som våld och sexualitet i forna tiders sydvästasien. Professor Römer är känd för sin förmåga att kommunicera forskning till en bredare publik och anlitades t ex som sakkunnig av dåvarande franska presidenten Jacques Chirac under Irakkriget 2003.
 

Föredraget (45 min) följs av två responser med efterföljande samtal: Cecilia Johanson, universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper och prodekan för utbildning vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, samt Anton Bonnier, forskare vid institutionen för arkeologi och antik historia.