Ancient Synagogues in their Roman Context

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Föreläsare: Introduktion professor emeritus Birger Olsson, Lunds universitet Presentationer följda av paneldiskussioner: Professor Richard S. Ascough, Queens University, professor Anders Runesson, Oslo Universitet and professor Wally Cirafesi, Lunds Universitet. Moderator: Professor Cecilia Wassén
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Symposium: ”Ancient Synagogues in their Roman Context”.

Introduktion professor emeritus Birger Olsson, Lunds universitet

Presentationer följda av paneldiskussioner: Professor Richard S. Ascough, Queens University, professor Anders Runesson, Oslo Universitet and professor Wally Cirafesi, Lunds Universitet. Moderator: Professor Cecilia Wassén

Samarrangemang med AGORA. Postseminarium.

Symposiumet ges på engelska.