Inte som lamm till slakt

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 2-0076
  • Föreläsare: Författaren Kenneth Hermele och historikern Olof Bortz
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Författaren Kenneth Hermele samtalar om sin nya bok ”Inte som lamm till slakt” med historikern Olof Bortz, forskare vid Hugo Valentin-centrum.

Samarrangemang med Hugo Valentin-centrum