Vi, de fördrivna

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-0054
  • Föreläsare: Doktorand Martin Englund, Södertörns högskola
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Föreläsning

Doktorand Martin Englund, Södertörns högskola, presenterar sitt avhandlingsprojekt ”Vi, de fördrivna” och ventilerar ett avhandlingsavsnitt om erfarenheten av den polska antisemitismen. Vi, de fördrivna handlar om historiska erfarenheter hos de polskjudiska flyktingar som kom till Sverige 1967-1972 på grund av den antisemitiska kampanjen.”