Att ta plats i texten, akademin och samhället: Ett symposium om feministisk exegetik till minne av Inger Ljung

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 22-0031
  • Föreläsare: Professor Cheryl Exum (Sheffield), docent Hanna Stenström (EHS), TD Hanna Liljefors (Uppsala) m fl.
  • Arrangör: Teologiska Institutionen
  • Kontaktperson: Mikael Larsson
  • Konferens

Inger Ljung verkade som lärare och forskare vid teologiska fakulteten under drygt tre decennier och bidrog till att introducera feministisk exegetik i Norden. Till hennes minne arrangerar ämneskollegiet i bibelvetenskap ett symposium om feministisk exegetik, med röster olika generationer av forskare. Cheryl Exum talar om utmaningarna i att vara pionjär, att som ensam kvinna röja ny mark. Hanna Stenström reflekterar över feministiska exegeters bidrag till kyrkor och samfund, genom konkreta tolkningsverktyg och förhållningssätt. Hanna Liljefors berör frågan om exegetikens plats i det offentliga samtalet, hur arvet från feministisk exegetik ser ut.  

Det går att följa seminariet digitalt (ordinarie länk för högre sem i bibelvetenskap). Kontakta Mikael Larsson för lösenord. Efter seminariet blir det eftersits i personalrummet (hus 22). Meddela deltagande senast tis 11/4 till Mikael Larsson. 

Inger Ljung