"Gud va' kul! Om humor, religion och regisserad Instagram-lycka"

  • Datum: –21.00
  • Plats: Engelska parken Ihre-salen
  • Föreläsare: Pia Johansson, Ola Sigurdson och Fredrik Heiding
  • Arrangör: Teologiska Institutionen
  • Kontaktperson: Christoffer Skogholt
  • Föreläsning

Tre föredrag och ett samtal om relationen mellan lek, humor, religion, mörker och glädje.

Vi lever i en tid av aldrig tidigare sett utbud på underhållning. Samtidigt finns en tendens att underhållningen blir förströelse eller tidsfördriv snarare än något som berör oss.

Förströelse behöver vi förstås ibland men den gör oss uttråkade i längden.

Barnets lek, däremot, kännetecknas av en nästan fullständig närvaro. Barnet går upp i leken, ”konsumeras av den” medan förströelsen är något vi konsumerar - utan att bli mättade.

Den här kvällen bjuder på tre inledande föredrag på 15 minuter vardera, från Pia Johansson, (komiker och skådespelare – ett välkänt ansikte ibland annat Parlamentet och en välkänd röst från På minuten) Ola Sigurdson (professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet) och Fredrik Heiding (doktor i teologi och lektor vid Newmaninstitutet) kring skratt, lek och humor ur ett personligt, filosofiskt och teologiskt perspektiv.

En tematik både i Ola Sigurdsons verk "Gudomliga komedier: humor, subjektivitet och transcendens" och i Fredrik Heidings bok "Lek för Guds skull" är att lek och skratt innebär en slags kontrollförlust. Men den glädje som vi visar upp, den ”performativa lyckan” i sociala medier, kännetecknas tvärtom av just kontroll: vi visar upp en regissserad bild av hur lyckliga (eller lyckade) vi är. Hur kan vi återfinna ett mer lekfullt förhållningssätt till glädje och lycka? Ett förhållningssätt där allvar, mörker och glädje inte är motsatsord och där vi leker tillsammans, snarare än visar upp oss för varandra?

Pia Johansson är en välkänd skådespelare och komiker som vi sett mycket i ”Parlamentet” och hört i radioprogrammet ”På minuten”. Pia var länge var en del av Stockholms stadsteaters fasta ensemble innan hon 2013 sa upp sig för att frilansa på heltid och har sedan dess bland annat arbetat med matlagningsprogrammet ”halv åtta hos mig”. Pia Johansson medverkar också ibland tillsammans med Fredrik Heiding i kursen ”Skratt, lek och glädje” som ges på Newmaninstitutet.

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och kom under 2021 ut med trebandsverket "Gudomliga komedier: humor, subjektivitet och transcendens." I detta verk ger Sigurdson både en genomgång av humorns idéhistoria samt reflekterar filosofiskt över vad för slags varelse människan behöver vara för att kunna uppfatta något som roligt. Denna förmåga kan visa sig vara mer filosofiskt och teologiskt signifikant än vad vi kanske tror.

Fredrik Heiding är doktor i praktisk teologi från Oxford University och lektor i teologi vid Newmaninstitutet. I sin bok "Lek för Guds skul" reflekterar Heiding över vad det säger om människan och om Gud att hon (som sägs vara Guds avbild) kan beskrivas som ”den lekande människan”: homo ludens. Vad är egentligen lek, och hur relaterar leken till Gud?

Kvällen är en del av en föreläsningsserie som arrangeras av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet, i samarbete med Folkuniversitetet. Föreläsningarna bekostas med stöd från Folkuniversitetsföreningen.