Öppen föreläsning: Simon Sorgenfrei och Carl H. Carlsson

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Simon Sorgenfrei och Carl H. Carlsson
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMFOR i samarbete med Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Claes Tängh Wrangel
  • Föreläsning

Svenska muslimer och judar i historien

Välkomna till samtal mellan Simon Sorgenfrei (Södertörns högskola) och Carl Henric Carlsson (Uppsala universitet) om den mångskiftande och sammanflätade judiska och muslimska historia i Sverige. Mehek Muftee (CEMFOR) och Helene Lööw (UU) leder samtalet. Samtalet följs av vin och mingel.

Simon Sorgenfrei är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och föreståndare för IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet. Han forskar i huvudsak om islam och sufism i historia och samtid, i Sverige och globalt. Han är aktuell med den mycket uppmärksammade boken De kommer vara annorlunda svenskar: Berättelsen om Sveriges första muslimer, utgiven på Norstedts förlag. 

Carl Henric Carlsson är historiker och expert på olika aspekter av svensk-judisk historia vid Hugo Valentin-centrum, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Carlssion är aktuell med översiktsverket Judarnas historia i Sverige på bokförlaget Natur & Kultur. Boken nominerades både till Augustpriset, kategori facklitteratur, och till Stora fackbokspriset.