Boksläpp: Migrants and Natives - 'Them' and 'Us' Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom 22-1017
  • Föreläsare: During this book release professor Kristina Boréus (IBF) will discuss her latest book, Migrants and Natives (Sage, 2021) together with initiated scholars in the field.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Per-Erik Nilsson
  • Föreläsning

För mer information besök Cemfors hemsida www.cemfor.uu.se.
Alla bokreleaserr planeras för Zoom kl. 15.15-17.00. Om campus blir aktuellt hålls presentationen på campus och på Zoom. 

Boksläpp: Migrants and Natives - 'Them' and 'Us' Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe