Boksläpp: Dagbok från Brasilien - Fascismen utifrån och inifrån

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom 22-1017
  • Föreläsare: Med utgångspunkt i Patricia Lorenzonis nya bok Dagbok från Brasilien (Glänta, 2020) diskuterar Lorenzoni (CEMFOR) och Marcia Calvacante Shuback fascicmens utbredning och dess motstånd i Brasilien.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Patricia Lorenzoni
  • Föreläsning

För mer information besök Cemfors hemsida www.cemfor.uu.se.
Alla bokreleaser planeras för Zoom kl. 15.15-17.00. Om campus blir aktuellt hålls presentationen på campus och på Zoom. 

 

Boksläpp: Dagbok från Brasilien - Fascismen utifrån och inifrån