”The Survivor between Silence and Excess”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Föreläsare: Kristin Wagrell, Linköpings universitet.
  • Arrangör: Forum för judiska Studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Kristin Wagrell är filosofie doktor i kultur och samhälle och disputerade i februari på avhandlingen Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse, 1943–1966. Just nu arbetar hon som redaktör för den tvärvetenskapliga tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research och som forskningsassistent i konsortiet DigiCONFLICT.

Online: Zoom

”The Survivor between Silence and Excess”