Tredje generationens överlevande. Minne antisemitism och identitet i spåren av Förintelsen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Föreläsare: Dr. Anna Sarri Krantz, Lunds universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska Studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Presentation av den år 2018 i Lund i socialantropologi framlagda avhandlingen Tredje generationens överlevande. En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen.

Online: Zoom
Samarrangemang med Historiska institutionen.

Tredje generationens överlevande. Minne antisemitism och identitet i spåren av Förintelsen