Pentekostala migrantförsamlingar i Stockholm

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 3-2028
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Torbjörn Aronsson
  • Seminarium

Forskningsrapport från VR-projektet Pentecostal migrants in Secular Sweden. Challenges and Influences. 

Seminarieserie i samarbete med Institutet för Pentekostala Studier.

Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

Ytterligare information