Pentekostalism på 2020-talet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 22-0025
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Torbjörn Aronsson
  • Seminarium

Artiklar till en antologi ventileras.

Seminarieserie i samarbete med Institutet för Pentekostala Studier.

Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

Ytterligare information