INSTÄLLT! The sound of being silenced: Postracialism and free speech

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Sal: 22-1017
  • Föreläsare: Gavan Titley är docent i mediestudier på Helsingfors universitet. Han har bland annat givit ut The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (med Alana Lentin) från 2011 och Racism and Media (2019). Titleys forskning utforskar gränslandet mellan medier, politisk debatt och rasism. Samtalet på CEMFOR utgår ifrån hans kommande bok Is Free Speech Racist? som 2020 ges ut på Polity Press.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Daniel Strand
  • Seminarium

Abstract:
Frågan om yttrandefrihet är i vår tid ständigt aktuell, och ofta sägs yttrandefriheten vara hotad. Dessa ”hot”, som utropas i samhällen som karakteriseras av ett överflöd av kommunikation, handlar mindre om faktiska inskränkningar av yttrandefriheten än om kontroverser kring ”vad som kan sägas” i vissa politiska och kulturella frågor. Detta seminarium, som utgår från den nya boken Is Free Speech Racist?, undersöker den centrala roll som ”ras” spelar i dessa påstådda kriser för yttrandefriheten.