Provföreläsningar för professuren i kyrkohistoria - "Kyrkohistorisk forskning idag och imorgon"

  • Datum: –11.40
  • Plats: Engelska parken 2-1023
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska instituionen
  • Kontaktperson: Mattias Martinson
  • Föreläsning

Provföreläsningar för professuren i kyrkohistoria kommer att äga rum enligt följande:

9.15-9.55 Magnus Lundberg

Paus

10.15-10.55 Urban Claesson

11.00-11.40 Erik Sidenvall

Ämnet för föreläsningarna är Kyrkohistorisk forskning idag och i morgon.
De enskilda föreläsningarna kommer att vara max 30 minuter långa och följas av en frågestund.

Välkommen!