Bokrelease: Etik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 1: sal 0062
  • Föreläsare: Författarna Elena Namli och Carl-Henric Grenholm
  • Arrangör: Högre seminariet i etik och Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Prof. Elena Namli
  • Seminarium

Högre seminariet i etik vid Teologiska institutionen inbjuder till bokrelease för en ny lärobok, Etik av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm

Författarna ger en kort presentation av den nya läroboken, som vill utmana utilitarismen och visa hur religionernas etik bidrar till kritik av moralen. 

Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Jenny Ehnberg, doktor i etik och forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet, utmanar med perspektiv på boken.

Vi firar boken med buffé och goda samtal.

Varmt välkomna!

Berätta gärna att du kommer via mail till elena.namli@teol.uu.se

Bokrelease: Etik