Publikationer i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Internal Critique in Muslim Context

  Ingår i A Constructive Critique of Religion, s. 58-72, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Järnburen och ängens liljor: Att legitimera kyrkoherdens auktoritet i Svenska kyrkan

  Ingår i Så är det inte hos er, s. 127-153, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Tradition och fri vilja

  Ingår i Tradition, rättvisa och döden, s. 115-144, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Konstruktiv religionskritik och islam

  Ingår i Konstruktiv religionskritik, s. 158-198, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  The Incapable Poet: Søren Kierkegaard's Fear and Trembling and Theodor W. Adorno's Critique of Poetic Philosophy

  Ingår i Literature and Theology, s. 50-68, 2019.

  Open access
 • Bok

  Ibn Juzayy al-Kalbī, Muḥammad

  Den klara upplysningen: Om grunderna för islams trossatser

  Norboda, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  The Parallel Power System as an Alternative to Revolution and Passivity

  Ingår i Futre(s) of the Revolution and the Reformation, s. 237-259, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  A Truth That Can Save Us?: On Critical Theory, Revelation, and Climate Change

  Ingår i Toronto Journal of Theology, s. 134-149, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Svalfors, Ulrika

  Ungdomars erfarenheter som resurs för hållbar utveckling: Om utbildning för hållbar utveckling och religionskunskapsämnet i gymnasieskolan

  Ingår i Prismet, s. 51-68, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Att tänka med det förflutna

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 85-101, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Teodicéproblemet och Guds fördoldhet

  Ingår i Gudstro, s. 185-198, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Teologiska föreställningar för och emot yttrandefrihet i muslimsk kontext

  Ingår i Opinionsfrihet och religion, s. 45-62, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Kommentar till CA Art. 1-4

  Ingår i Augsburgska bekännelsen, s. 175-195, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-2, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Christ, Grace and Community

  Ingår i Matters of Faith and Love, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Nuets ontologi: Kritisk teori, immanent kritik ovh ideologikritik

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 237-250, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 109-111, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Gudstrons rationalitet inom islam

  Ingår i Gudstro, s. 141-161, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Profane Space and Secular Time: On the Plurality of Atheism and its Relation to Theology

  Ingår i Matters of Love and Faith, s. 33-56, 2018.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Vart tog Gud vägen?

  Ingår i Signum, s. 60-63, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Music as Secularized Prayer: On Adorno's Benjaminian Understanding of Music and its Language-Character

  Ingår i COMPARATIVE AND CONTINENTAL PHILOSOPHY, s. 205-220, 2018.

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Sverker, Joseph

  Constructivism, Essentialism, and the Between: Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Open access
 • Konferensbidrag

  Henriksson, Simon

  Michel Henry, Martin Luther: A Phenomenology of the Cross

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Den postkristne Foucault: Om praktisk teologi och självets teknologi i Du gouvernement des vivants

  Ingår i Foucault och antiken, s. 89-127, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Ateism och kristen tro

  Ingår i En gråtande Gud och den förvirrade mäniskan, s. 111-134, 2017.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Alternativa fakta om religion

  Ingår i Tidskriften respons, s. 38 38-39 39, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Rättfärdiggörelseläran

  Ingår i En gråtande Gud och den förvirrade människan, s. 313-337, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Takfirism

  Ingår i Våldsbejakande extremism. En forskningsantologi, s. 47-67, 2017.

  Open access
 • Bok

  Martinson, Mattias

  Sekurlarism, populism, xenofobi: En essä om religionsdebatten

  Eskaton, 2017.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Katolikernas lilla katekes: - Recension av Petrus Canisius: Katolikernas lilla katekes

  Ingår i Signum, s. 62-64, 2017.

 • Artikel, recension

  Henriksson, Simon

  Book review: The Contemplative Self after Michel Henry: A Phenomenological Theology

  Ingår i Heythrop Journal, s. 738-740, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Essunger, Maria

  ”Trotzig’s Word borders - a quiet space where theology is heard”

  Ingår i Studia Theologica, 2017.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  En ny form av teologisk reflektion: Recension av Doften av rykande vekar - reformationen ur folkets perspektiv

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 48-49, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  “The Phantom of God in the (auto-)biographical writings of Hélène Cixous and Etty Hillesum”

  Ingår i The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum, s. 205-220, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Theology at a Standstill: Johannes de Silentio's Fear and trembling

  Ingår i Facing Abraham, s. 7-29, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Lutheran Secularism as a Challenge for Constructive Theology: A Swedish Perspective, a Foucauldian Proposal.

  Ingår i Dialog, s. 233-243, 2017.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Tomma ord om sekularisering och inkarnation

  Ingår i Kristen humanism 2018, s. 138 138-141 141, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Fazlhashemi, Mohammad

  Faith-Based Welfare Practice: Reflections from thePerspective of Islamic Theology

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 119-137, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Mattias Martinson svarar Göran Larsson

  Ingår i Tidskriften Respons, s. 13 13-13 13, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Reformationens ansikten: Några alternativa teckningar av reformationens skeenden och teologiska förgrundsgestalter

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 17-31, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Essunger, Maria

  To hear the unheard: or re-imagining representation with Primo Levi and Hélène Cixous

  Ingår i Literature & Theology, s. 437-454, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svalfors, Ulrika

  Education for Sustainable Development and Multidimensional Implementation: A Study of Implementations of Sustainable Development in Education with the Curriculum of Upper Secondary School in Sweden as an Example

  Ingår i Discourse and Communication for Sustainable Development, s. 114 114-126 126, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction: The Bible and 500 years of Reformation Thought

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-3, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 99-99, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Reformationen som förevändning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 130-130, 2017.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Recension av Marius Timmann Mjaaland: The Hidden God. Luther, Philosophy and Political Theology

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 187-188, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Människosyn och gudsuppfattningar i muslimska tanketraditioner

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 116-135, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Nästan religiös: Katedraler och sekulära teologier

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 24-36, 2016.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Teologi från katedralens inre

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 147-149, 2016.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Kyrkans frihet och politikens autonomi: Recension av Bernt Torvild oftestad: Den katolske kirke og liberalt demokrati. Kolofon forlag 2015.

  Ingår i Signum, s. 57-58, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Westerlund, Katarina

  Livsåskådningars bakgrund och betydelse för unga idag

  Ingår i Religioner, livsåskådningar och etik, s. 41-54, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Westerlund, Katarina

  Vem och vad är människa? Synen på barn i kristet och samtida tänkade.

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 95-116, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction: Islamic Theology in the Nordic Setting

  Ingår i Studia Theologica, s. 123-126, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-3, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  " God is dog in the English Mirror:: Hélène Cixous and the performative power of writing"

  Ingår i Marginalidade e Alternativa, s. 77-90, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Essunger, Maria

  “The right to write - or imagining human difference anew with Hélène Cixous”

  Ingår i JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA, s. 70-78, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Livsfrågor i litterär gestaltning – Att våga ställa frågan om livets mening och leva med det uteblivna svaret”

  Ingår i Religioner, livsåskådningar, livsfrågor och etik för lärare i årskurs 4-6., s. 203-217, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Fazlhashemi, Mohammad

  Justifying political decisions through theological arguments

  Ingår i Studia Theologica, s. 179-198, 2016.

 • Konferensbidrag

  Henriksson, Simon

  Michel Henry and the Theo-Logical Sense of Life

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Westerlund, Katarina

  Spirituality and mental health among children and youth - a Swedish point of view

  Ingår i International Journal of Children's Spirituality, s. 216-229, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Islam - ritualer och heliga platser

  Ingår i Religioner, livsåskådningar och etik, s. 97-109, 2016.

 • Bok

  Fazlhashemi, Mohammad

  Islams dynamiska mellantid: Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam

  Bokförlaget Atlantis, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Sårbara röster och skrivande skaparkraft i skuggan av Gud”

  Ingår i ”Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt”, s. 74-94, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  “Reveries or Truths: On the Betrayed Experience of the Child in Hélène Cixous’  (Auto-) Biographical Writings"

  Ingår i Monument and Memory, s. 115-126, 2015.

 • Konferensbidrag

  Henriksson, Simon

  Michel Henry and Material Democracy

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Språk, natur, musik: Om Walter Benjamins och Theodor W. Adornos kulturkritik

  Ingår i Kultur som motstånd och motkraft, s. 121-130, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-2, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 99-100, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas; Bråkenhielm, Carl Reinhold

  Kristen försoningslära genom tiderna

  Ingår i Tala om försoning, s. 21-89, 2015.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling.

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 184-185, 2015.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Det politisk-teologiska komplexet: Recension av Hjalmar Falk: Det politisk-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet. Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 2014. 387 s. 978- 918-834-861-6, hft.

  Ingår i Lychnos, s. 241-245, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Sekulariseringens teologier: Om Carl Schmitts katolska politiska teologi och en protestantisk postsekularitet

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 120-129, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Towards a "Theology" of Christian Monumentality: Post-Christian Reflections on Grace and Nature

  Ingår i Monument and Memory, s. 21-42, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias; Bornemark, Jonna; Svenungsson, Jayne

  Monument and Memory: An Introduction

  Ingår i Monument and Memory, s. 3-12, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Martinson, Mattias; Svenungsson, Jayne; Bornemark, Jonna

  Monument and Memory

  2015.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  En teologi för folkkyrkans förnyelse

  Ingår i Årsbok för kristen humanism 2015, s. 170-171, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  What is Adorno Doing?: Immanent Critique as Philosophical Performance

  Ingår i Adorno and Performance, s. 171-189, 2014.

 • Konferensbidrag

  Fazlhashemi, Mohammad

  Philanthropic Virtue

  Ingår i Nonprofit and Civil Society Studies-An International Multidisciplinary Series, s. 59-74, 2014.

 • Bok

  Fazlhashemi, Mohammad

  Vems islam: De kontrastrika muslimerna

  Studentlitteratur, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Fazlhashemi, Mohammad

  al-Mahdis betydelse för formeringen av politiska idétraditioner i tolvimamitisk shi'aislam

  Ingår i Religion og livssyn, s. 36-42, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Ontology of Hell: Reflections on Theodor W. Adorno's reception of Sören Kierkegaard

  Ingår i Literature & Theology, s. 45-62, 2014.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden”

  Ingår i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning, s. 65-94, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Essunger, Maria; Bråkenhielm, Carl Reinhold

  Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Livsåskådningar – några inledande reflektioner”

  Ingår i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning, s. 9-33, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Juducial and Rational Challenges of the Doctrine of Jurist Rule

  Ingår i Alternative Islamic Discourses and Religious Authority, s. 35-54, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Changing perceptions of the Western form of Government in Islamic Thought

  Ingår i New Agendas in Statebuilding, s. 143-167, 2013.

 • Bok

  Fazlhashemi, Mohammad

  Den arabiska våren: Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika

  Historiska Media, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Religiös ateism och sekulär kristendom: En uppgörelse med ateism-debatten

  Ingår i Religionens offentlighet, s. 287-306, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Radical Orthodoxy

  Ingår i Encyclopedia of Sciences and Religions, s. 1943-1947, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Postliberal Theology

  Ingår i Encyclopedia of Sciences and Religions, s. 1817-1823, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Människans värdighet i muslimsk kontext

  Ingår i Religionens offentlighet, s. 229-244, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Occidentalism

  Ingår i Religious Stereotyping and Interreligious Relations, s. 85-95, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Cultural Materiality and Spiritual Alienation: Blond, Nietzsche and Political Theological Materialism

  Ingår i Political Theology, s. 219-234, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Johannesson, Karin

  Mellan himmel och helvete

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 200-204, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Livsåskådningsforskning och systematisk teologi

  Ingår i Livet enligt människan, s. 179-204, 2013.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Finns det en förtrollad ateism?: Alain de Botton: Religion för ateister

  Ingår i Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, s. 59-61, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  The Construction of Lutheran Identity in Church of Sweden

  Ingår i Exploring a Heritage. Evangelical Lutheran Churches in the North, s. 249-264, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Svalfors, Ulrika

  Andlighet utan villkor

  Ingår i Elsa: nyhetsbrev för Sveriges ekumeniska kvinnoråd, SEK,, s. 3-3, 2012.

 • Konferensbidrag

  Svalfors, Ulrika

  Who is the environment friendly citizen in Swedish high school documents?: Subject positions in the curriculum 2011 for high school in Sweden

  2012.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Carlsson, Petra

  Theology beyond Representation: Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Open access