Aktuella forskningsprojekt

Ett stort antal forskningsprojekt inom ämnet bedrivs av doktorander. Dessa falller oftast mer eller mindre tydligt in under något eller några av forskningsprogrammen. Doktorandprojekten specificeras inte i detta dokument. I det följande anges projekt som leds eller bedrivs av seniora forskare som tillhör högre seminariet i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning och som är anställda vid teologiska institutionen.

Projekttitel: Rättfärdig och syndare – om luthersk rättfärdiggörelselära.
Forskare: Docent Thomas Ekstrand (studien ingår i projektet Luthersk teologi och etik i ett efterkristet samhälle, vilket leds av professor Carl-Henric Grenholm).
Status: finansieras av VR.

Projekttitel: Rethinking the Animal-Human Divide. Towards a New Posthumanism
Forskare: TD Maria Essunger (tillsammans med docent Helen Andersson, huvudsökande)
Status: Ansökan om medel inskickade till VR i 2013 års omgång. VR-beslut ej taget.

Projekttitel: Den mångtydiga ateismen. Filosofi och gudlöshet i efterkrigstidens Europa.
Forskare: Professor Mattias Martinson, projektansvarig (leder projektgrupp om totalt fyra forskare).
Status: Ansökan om medel inskickade till VR i 2013 års omgång. VR-beslut ej taget.

Projekttitel: The Dialectics of Worldviews. A Historical and Theoretical Study of Relations between German Idealism, Critical Theory and Theological Worldview-Studies.
Forskare: Professor Mattias Martinson
Status: Monografiprojekt, ej finansierat utöver forskning som inryms i ämnesträdarprofessur.

Projekttitel: The Ideal Student for Sustainable Development. A Discourse Analysis of the Swedish Curriculum for Upper Secondary School.
Forskare: TD Ulrika Svalfors (Studien ingår i projektet Preconditions of environmental moral learning within education for sustainable development: A multidisciplinary study of young Swedes’ attitudes, commitments and ac- tions, vilket leds av professor Lena Molin)
Status: Finansieras av VR i form av post doc vid Reologiska institutionen.

Projekttitel: Livsåskådning i förändring. Existentiella frågor i ett postkristet samhälle
Forskare: Docent Katarina Westerlund, projektansvarig (leder forskargrupp om totalt tre forskare).
Status: Ansökan om medel inskickade till VR i 2013 års omgång. VR-beslut ej taget.

Projekttitel: Barns rätt till andlighet i ett religiöst illiterat samhälle
Forskare: Docent Katarina Westerlund
Status: Enskilt projekt ingående i forskningsprogrammet Impact of Religon.
Challanges for Society, Law and Democary.

Professorn i profilområdet Islamisk teologi och filosofi, Muhammad Fazlhashemi är visserligen inte formellt knuten till högre seminariet i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, men bedriver projekt som i hög grad ansluter till ämnets generella forskningsinriktningar och som framledes kommer att diskuteras inom högre seminariets ramar. Följande projekt utgör således ett exempel på att diskussionen om Islamiskt tänkande bereds plats inom forskningsämnet.

Projektinnehåll: Undersökning av den teologiska diskussionen som ligger till grund för alternativa politisk doktriner i konkurrens med doktrinen om den rättslärdes styre, Velayate faqih.
Forskare: Muhammad Fazlhashemi (ingår i projektet Negotiating Authority in Contemporary Shi‛ite Thought and Practice, forskargrupp bestående av sex forskare).
Status: Finansierat av VR 2012 och tre år framåt.