Forskarutbildning

Det högre seminariet i religionssociologi är en aktiv, dynamisk miljö för forskare, lärare och doktorander involverade i och intresserade av religionssociologi vid teologiska fakulteten.

Schema för forskarseminairet

Vi välkomnar i första hand doktorandansökningar med anknytning till de forskningsområden som beskrivs ovan, men är också öppna för ansökningar med inriktning mot andra områden inom internationell och nordisk religionssociologi. Som doktorand i religionssociologi vid teologiska fakulteten förväntas du aktivt bidra till vår seminariemiljö. Vi strävar efter en hög kvalitet i utbildning och forskning, i paritet med den internationella forskningsfronten. Som doktorand erbjuds du regelbunden handledning och uppföljning av din huvud- och biträdande handledare. Vi arbetar aktivt för att doktorander skall ges möjlighet till och träning för deltagande i konferenser med presentation av paper samt för att publicera sin forskning internationellt. Gemensamma forskningskurser med övriga nordiska universitet ordnas regelbundet. Ämnets tradition av externfinansierade och internationella samarbetsprojekt ger dig möjligheter att medverka i pågående projekt och nya projektansökningar.