Publikationer i Religionspsykologi

 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A

  Existential intervention in a secular, though multi religious, contexts

  Ingår i Spiritiual Care, 2019.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A

  The good old days: Existential aspects of older adults Health-related Quality of Life [HRQL]

  Ingår i CONFERENCE ON MEANINGFUL RELATIONS IN AGING AND DYING, 2019.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A

  It´s time to rewrite the model of Social Determinants of Health (SDH) and include the existential dimension.

  Ingår i The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) Conference, s. 9-10, 2019.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A

  It´s time to rewrite the social determinants of health [SHD]-model and include the existensial dimension

  Ingår i The 9th Nordic Health Promotion Research Conference June 12 14 2019 at Roskilde University. Book of abstract, s. 24-24, 2019.

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Lloyd, Christina

  Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns: A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Nahlbom, Yukako

  Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering: Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Schumann, Åsa

  Vilken mening!?: En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Public mental health promotion in a public health paradigm as a framework for countering violent extremism

  Ingår i Violent Extremism in the 21st century, s. 271-281, 2018.

 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A; Nyberg, Ullakarin

  Introducing an existential based suicide prevention, developed for secular contexts

  Ingår i Nordic Conference in Psychology of Religion, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  The Psychological Heritage of Sayfo: An Intergenerational Transmission of Fear and Distrust

  Ingår i Seyfo 1915, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Lloyd, Christina Sophia; af Klinteberg, Britt; DeMarinis, Valerie

  An Assessment of Existential Worldview Function among Young Women at Risk for Depression and Anxiety—A Multi-Method Study

  Ingår i Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, s. 165-203, 2017.

 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A; Söderqvist, Fredrik

  Modern Meaning-making: Adolescent understanding of existential aspects in Health-related quality of life [HRQL]

  Ingår i IAPR Conference in Hamar 2017, s. 30-30, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Lloyd, Christina; af Klinteberg, Britt; DeMarinis, Valerie

  Emotion Regulation and Existential Meaning-Making in Young Women with Mental Ill-Health Concerns–A Qualitative Study

  Ingår i Psychological and Behavioral Sciences International Journal, s. 001 001-010 010, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Melder, Cecilia A; Fischer, Regina Santamaki; Nygren, Bjorn; DeMarinis, Valerie

  Validating WHOQOL-SRPB in Sweden: instrument adaption for measuring existential aspects of health-related quality of life [HRQL] in secular contexts

  Ingår i Quality of Life Research, s. 100-100, 2016.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Melder, Cecilia A; Söderqvist, Fredrik; Haglund, Bo J A

  Health Promotion Intervention: with Emphasis on Existential Aspects of Quality of Life for Adolescents

  Ingår i 8th Nordic Health Promotion Research Conference, s. 55-55, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  "I feel Swedish, but my parents are from there…": Crossing of identity borders among Assyrian youth in a multicultural context

  Ingår i Borders and the Changing Boundaries of Knowledge, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekedahl, MarieAnne

  Nurses in cancer care: - stress, religiosity and culture in the coping processes.

  Ingår i Coping With Cancer in Sweden, s. 51-72, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Lloyd, Christina; af Klinteberg, Britt; DeMarinis, Valerie

  Psychological and existential vulnerability among clinical young women: a quantitative comparison of depression-related subgroups

  Ingår i Mental Health, Religion & Culture, s. 259-272, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  “I feel Swedish, but my parents are from there…”: Crossing of identity borders among Assyrian youth in a multicultural context

  Ingår i Borders and the Changing Boundaries of Knowledge, s. 161-173, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie

  Drömmen om Sverige: Kulturell kontinuitet och förändring bland irakiska flyktingar i Sverige

  Ingår i Dragomanen, s. 107-117, 2014.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie

  Gilgamesh: Mental health, meaning-seeking, and adaptation in the acculturation process among Iraqi immigrants in Sweden

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Forced migration and meaning-making

  Ingår i Emotions and religious dynamics, s. 109-120, 2013.

 • Bok

  Ekedahl, MarieAnne; Wengström, Yvonne

  Att vårda och orka i det svåraste: Perspektiv på komplex stresshantering i vårdarbete

  Artos & Norma bokförlag, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Psykologiska funktioner av existentiella ritualer: fallstudier från Sverige och Syrien.

  Ingår i Den religiösa människan, s. 442-461, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  Assyrian Identification as a Body of Power Politics: A Practice-Oriented Analysis

  Ingår i The Assyrian Heritage, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Psykiska funktioner av existentiella ritualer

  Ingår i Den religlösa människan : en introduktion till religonspsykologi, s. 442-460, 2012.

 • Rapport

  DeMarinis, Valerie; Jacobsson, Lars

  Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala

  2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Cetrez, Önver; Donabed, Sargon; Makko, Aryo

  The Assyrian Heritage: Threads of Continuity and Influence

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Liljas Stålhandske, Maria; Makenzius, Marlene; Tydén, Tanja; Larsson, Margareta

  Existential experiences and needs related to induced abortion in a group of Swedish women: a quantitative investigation

  Ingår i Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, s. 53-61, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  Mer lika än olika: Ungdomar med utländsk och svensk etnisk bakgrund om religiositet och värderingar

  Ingår i Religion som resurs?, s. 215-238, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekedahl, MarieAnne

  Kultur och stresshantering: copingteoretiska perspektiv

  Ingår i Inspiration till religionspsykologin, s. 87-95, 2011.

 • Proceedings (redaktörskap)

  Bäckström, Anders; Pettersson, Per

  The Challenge of Religion: Colloquium on interdisciplinary research programmes

  2011.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Liljas Stålhandske, Maria; Ekstrand, Maria; Tydén, Tanja; Makenzius, Marlene et al.

  Existential struggles within a (post)-secular rationale

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Liljas Stålhandske, Maria

  Distanserad eller professionell?: Kvinnors existentiella upplevelser i mötet med svensk abortvård.

  Ingår i Åndelighet i profesjonell praksis, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Liljas Stålhandske, Maria

  Meningsskapande i det sekulära Sverige: exemplet abort

  Ingår i Inspiration till religionspsykologin, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Long entry: Religious Syncretism and Psychological Adaptation

  Ingår i Encyclopedia of Psychology and Religion, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Inledning: Religionspsykologi

  Ingår i Inspiration till religionspsykologin, s. 7-13, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Att förstå candomblé: exempel på en utmaning för den kliniska religionspsykologin

  Ingår i Inspiration till religionspsykologi, s. 17-32, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  DeMarinis, Valerie; Wikström, Owe; Cetrez, Önver

  Inspiration till religionspsykologin: kultur, hälsa och mening

  2011.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  Att möta oss själva i bilden av den andre

  Ingår i Inspiration till religionspsykologin, s. 10-, 2011.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Liljas Stålhandske, Maria; Ekstrand, Maria; Tydén, Tanja

  Existential Experiences and Strategies in Relation to Induced Abortion: an Interview Study With 24 Swedish Women

  Ingår i Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, s. 345-370, 2011.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  DeMarinis, Valerie

  Samspelet mellan filosofi, teori och klinisk praktik i kulturellt medveten psykiatri

  Ingår i Socialmedicinsk Tidskrift, s. 512-525, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Liljas Stålhandske, Maria; Ekstrand, Maria; Tydén, Tanja

  Women’s existential experiences within Swedish abortion care

  Ingår i Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, s. 35-41, 2011.

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Melder, Cecilia A.

  Vilsenhetens epidemiologi: en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa

  Open access
 • Bok

  Ekedahl, MarieAnne

  Själavård i det offentliga rummet: En religionspsykologisk studie av själavård i frågespalt som meningsskapande diskursiv praktik

  Artos, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Understanding and identifying strategic incentives for employment and integration for new immigrants to Sweden: a focus group pilot study in Uppsala

  Ingår i Immigrant Integration and Incentives – a pilot study of Integration through Incentives, s. 16-30, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  DeMarinis, Valerie

  Migration and Religion

  Ingår i Encyclopedia of Psychology and Religion, s. 568-570, 2010.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Åblad Lundström, Carin

  När livet oväntat förändras: Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie.

 • Konferensbidrag

  Liljas Stålhandske, Maria; Ekstrand, Maria; Tydén, Tanja

  Existential experiences in a clinical context: on abortion in secularized Sweden

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Ekedahl, MarieAnne; Wengström, Yvonne

  Caritas, spirituality and religiosity in nurses' coping

  Ingår i European Journal of Cancer Care, s. 530-537, 2010.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Belfrage, Lennart

  Clergy Existence Challenged: An Existential Psychological Exploration of Meaning-Making and Burnout Related to the Church of Sweden

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekedahl, MarieAnne

  Själavård och samtal

  Ingår i Diakoni, s. 191-207, 2008.

 • Rapport

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie

  Utvärdering av Örebro preventionsprogram: Fas 1: ett assyriskt/syrianskt kulturellt perspektiv i Södertälje

  2008.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Cetrez, Önver

  “I hate when people ask me where I come from …”: The challenges of postmodernization for understanding religious-cultural identities in Sweden

  Ingår i Forum 21 European Journal on Child and Youth Research, s. 104-112, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Ekedahl, MarieAnne; Wengström, Yvonne

  Coping processes in a multidisciplinary healthcare team : a comparison of nurses in cancer care and hospital chaplains

  Ingår i European Journal of Cancer Care, s. 42-48, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Cetrez, Önver

  Strategiska identifikationsmönster bland assyriska ungdomar i Sverige

  Ingår i Dragomanen: årsskrift, 2007.

 • Artikel i tidskrift

  Ekedahl, MarieAnne; Wengström, Yvonne

  Nurses in canceer care - Stress when encountering existential issues

  Ingår i European Journal of Oncology Nursing, s. 228-237, 2007.

 • Artikel i tidskrift

  Ekedahl, MarieAnne

  Att finna andrum i tillvaron

  Ingår i Tidskrift for Sjelesorg, s. 132-146, 2006.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Liljas, Maria

  Riten i det existentiella tomrummet: Om meningsskapande i dagens Sverige

  Ingår i På spaning…, 2006.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Löwén, Åsa

  Asylexistensens villkor: Resurser och problem i meningsskapande hos asylsökande barn i Sverige

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ekedahl, MarieAnne; Wengström, Yvonne

  Nurses in cancer care - coping strategies when encountering existential issues.

  Ingår i European Journal of Oncology Nursing, s. 128-139, 2006.

 • Artikel i tidskrift

  Wengström, Yvonne; Ekedahl, MarieAnne

  The art of professional development and caring in cancer nursing

  Ingår i Nursing and Health Sciences, s. 20-26, 2006.

 • Rapport

  Cetrez, Önver; Aksöz, Etval; Karlsson, Niklas; Yakup, Rima

  En kulturanalys av assyriska ungdomars spel och rökvanor i Sverige: en kvalitativ utredning i städerna Göteborg, Södertälje och Norrköping

  2005.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Liljas Stålhandske, Maria

  Ritual Invention: A Play Perspective on Existential Ritual and Mental Health in Late Modern Sweden

 • Doktorsavhandling, monografi

  Cetrez, Önver

  Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization: A multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekedahl, MarieAnne

  Att hålla samman sig själv: själavårdaren i ljuset av några postmoderna teman

  Ingår i Mötet med den splittrade människan, s. 174-190, 2004.

 • Artikel i tidskrift

  Ekedahl, MarieAnne

  The Coping Processes of Swedish Hospital Chaplains: How Can You Bear the Challenge of Working at the Edges of Life and Death?

  Ingår i Chaplaincy Today The Journal of the Association of Professional Chaplains, s. 27-34, 2004.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ståhle, Göran Viktor

  Det religiösa självet i praktik vid ett hinduiskt gudinnetempel: Ett kulturpsykologiskt angreppssätt för religionspsykologi

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lindgren, Tomas

  Bön som akt och erfarenhet

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ekedahl, Marie Anne

  Hur orkar man i det svåraste?: Copingprocesser hos sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik : en religionspsykologisk studie

 • Doktorsavhandling, monografi

  Danbolt, Lars Johan

  De sørgende og begravelsesriten: en religionspsykologisk studie

  Open access