Medarbetare med forskningsprofiler

Tillsvidareanställda

Nils Billing är lektor och docent i religionshistoria. I sin forskning behandlar han främre orientens klassiska religioner och deras reception i senare tid, med särskild fokus på fornegyptisk religion och historisk-filologisk metod.

Gabriella Beer är lektor i religionshistoria. Hennes forskning är inriktad mot antikens religioner, med fokus på religionspolitk under den romerska senrepubliken/tidiga kejsartiden; reception av grekisk mytologi och romersk förkristen historieteologi; begreppsfrågor i historiska skildringar av romersk religion.

Mattias Gardell är Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap, och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) vid UU. Hans forskning har bland annat behandlat svart nationalistisk islam i USA; vit religiös rasism; förändringsprocesser i islams politiska landskap; religion och våld; rasistiska dimensioner av alternativandlighet; och antimuslimsk rasism (islamofobi).

Visstidsanställda

Per-Erik Nilsson är anställd som forskare inom religionshistoria. Hans avhandlingsprojekt fokuserade sekularismbegreppet inom fransk politisk diskurs, och hans forskning rör sig i spänningsfältet religion och politik.

Jens Wilhelm Borgland är anställd som forskare inom religionshistoria. Hans forskning fokuserar huvudsakligen indisk religion, med tonvikt på buddhism och jainism. Han har även intresserat sig för tibetanska och kinesiska översättningar av buddhistiska texter.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.