Avhandlingsprojekt

Pågående avhandlingsprojekt

Ernils Larsson. Konstitutionell sekularism i efterkrigstidens Japan.
Per-Johan Norelius. Vediska själsföreställningar och deras omvandling i de tidiga upanishaderna.
Tomas Poletti Lundström. Konstruktionen av religion inom svensk radikalnationalistisk diskurs.
Rune Hjarno Rasmussen. Rituella teknologier inom afrobrasiliansk religion.
Magnus Hedelind. Religion och sekularitet inom svenska Humanisterna.

Avslutade avhandlingsprojekt sedan 2008

Manon Hedenborg White, 2017. Femininitet och sexualitet inom modern västerländsk esoterism.
Paulina Partanen, 2016. Kvinnliga gränsvarelser i Homeros Odyssén.
Therese Rodin, 2014. Modersgudinnan inom sumerisk mytologi.
Nils Billing, 2013. Ritualisering i fornegyptiska pyramidtexter.
Kristian Pella, 2013. Synkretistisk folkkristendom i Japan.
Per-Erik Nilsson, 2012. Sekularismbegreppet i fransk politisk diskurs.
Sebastian Cöllen, 2011. Guden Heimdallr i västnordisk mytologi.
Rolf Christofferson, 2010. Den samiska trummans mening och funktion.
Rannveig Haga, 2009. Transnationella somaliska kvinnliga näringsidkare.
Birgitta Farelius, 2008. Kungamyter i regionen kring Afrikas stora sjöar.
Johan Wickström, 2008. Narrativ kring nordisk forntid i svenska folkskoletexter.