Missionsvetenskap

Vi studerar kristna kyrkor och samfund i Afrika, Asien och Latinamerika i historia och nutid där deras teologier, möten med kulturer, politiska system och religiösa traditioner står i centrum för studierna.  

Forskning

Publikationer

Missionsvetenskapen i Uppsala har ett tydligt internationellt perspektiv. Fokus ligger på studier av kristna kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi undersöker kyrkornas teologier, deras möten med kulturer, politiska system och rörelser samt deras förhållande till andra religiösa traditioner. Vi studerar även förbindelser mellan kyrkor i Syd och Nord, såväl i form av migration och olika missionsinitiativ som av kyrkornas engagemang inom transnationella bistånds- och utvecklingssamarbeten.

Inom ämnet missionsvetenskap ryms en metodologisk och teoretisk mångfald. Forskare i missionsvetenskap studerar historiska dokument, intervjuar människor i olika situationer, tolkar teologiska texter och sociala praktiker, analyserar statistik, följer fredsprocesser och deltar i religionsdialoger.

Missionsvetenskapen har tidigare varit nära knuten till kyrkohistoria. Den historiska dimensionen är fortfarande väsentlig men nya inriktningar har tillkommit som öppnat upp för en bred och dynamisk samverkan med andra forskningsdiscipliner. Antropologiska, sociologiska och hermeneutiska perspektiv på studiet av kyrkor och kristna rörelser är idag självklara i ämnet. Om missionsvetenskapen under sina första decennier i Uppsala kunde beskrivas som ”studiet av kristendomens utbredande bland de icke-kristna folken”, så beskriver ämnets engelska beteckning ”World Christianity and Interreligious Studies” bättre ämnets innehåll idag.

Varje vecka samlas doktorander och forskare till ett högre seminarium för att diskutera sin egen och andras forskning. Arbetet leds av professor Kajsa Ahlstrand som sedan 2006 innehar Gustaf Leanders professur i Missionsvetenskap. 

Historik

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.