Publikationer i kyrkovetenskap

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Edgardh, Ninna; Borgehammar, Stephan; Fahlgren, Stephan; Fallberg Sundmark, Stephan

  Gudstjänstens mening

  2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Liturgins grammatik i nordisk kontext

  Ingår i Gudstjänstens mening, s. 65-80, 2019.

 • Bok

  Edgardh, Ninna

  Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Verbum, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh Beckman, Ninna

  Mer än  handling: diakoniforskning ger kyrkan större tyngd

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 80-83, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Liturgin och kyrkornas enhet

  Ingår i Kristen gudstjänst -, s. 271-286, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Where we belong: Family as an Overlooked Interspace in the Passing On of Christian Tradition in Twenty-First Century Sweden

  Ingår i What Really Matters, s. 138-156, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Förord

  Ingår i Den liturgiska människan, s. 7-12, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Lundström, Erik

  The gender order of prophetic diaconia

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 38-50, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of STEPHANIE DIETRICH, KNUD JØRGENSEN, KARI KARSRUD KORSLIEN & KJELL NORDSTOKKE, Diakonia in a Gender Perspective, Oxford: Regnum Books International 2016, 274 pp.

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 110-111, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Wyller, Trygve

  Editor's comment

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 2-, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Nätverk och tidskrift stärker diakoniforskning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 78-, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation

  Ingår i Journal of The European Society of Women in Theological Research, s. 67-80, 2017.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of Leen Van Molle (ed), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 IV. Leuven University Press 2017.

  Ingår i Schweizerische Zeitschrift für Religion under Kulturgeshichte, s. 428 428-430 430, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Eckerdal, Erik

  Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement: Unity through a deeper sense of apostolicity

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: Ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Nordiska perspektiv på gudstjänstreformer: Recensionsartikel

  Ingår i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, s. 171-181, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Serenity Prayer Services: A Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective

  Ingår i Ecclesiologica & alia, s. 255-276, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Eckerdal, Maria

  En katolsk liturgi för en katolsk kyrka: Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Maria i modern materialitet: Perspektiv på mariabilder av Lena Lervik och Sven-Bertil Svensson

  Ingår i Ecclesiologica & alia, s. 93-110, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejryd, Cecilia

  Beskriva och utöva mission: fyra församlingar i Svenska kyrkan formulerar sig

  Ingår i Ealiacclesiologia & alia, s. 159-173, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Alvarsson, Jan-Åke

  Afrikanska pentekostaler i Sverige: Kyrkans roll i skapandet av en ny identitet

  Ingår i Kristne Migranter i Norden, s. 175-189, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: - ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Din är makten och äran: Om makt och auktoritet i liturgiska reformer

  Ingår i Motstånd och förvandling, s. 23-39, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Welfare, Religion and Gender: Scandinavian experiences in European perspectice

  Ingår i Neue Soziale Bewegungen als Herausforderung soxialkirchlichen Handelns, s. 103-113, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body

  Ingår i Ecclesiology in the Trenches, s. 193-207, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Sinnesrogudstjänster som en andlig väg i Svenska kyrkan

  Ingår i Vägar till befrielse, s. 165-180, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  The Active and Concrete Church: Operative Ecclesiologies in the Visitation of the Sick in the Middle Ages and Reformation

  Ingår i Ecclesiology in the Trenches, s. 106-120, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Fallberg Sundmark, Stina

  Preparing for Death: Aspects of Continuity and Change in Swedish Late Medieval and Reformation Traditions

  Ingår i Journal of Early Modern Christianity, s. 205-219, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Berggren, Erik

  Catholicity Challenging Ethnicity: An Ecclesiological Study of Congregations and Churches in Post-apartheid South Africa

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Spår av pilgrimsfärd: Perspektiv på vallfart med anknytning till medeltidens Skara stift

  Ingår i Skara stift 1000 år, s. 95-112, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Att mejsla fram ett språk för Gud

  Ingår i Feminism och kyrkan, s. 47-53, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Tronêt, Jakob

  Förverkligad katolicitet: Max Thurians syn på vägar till Kyrkans enhet

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Marias återkomst och vår

  Ingår i Himlen är här/Heaven is here, s. 37-41, 2014.

 • Bok

  Stina, Fallberg Sundmark

  Teologi för praktiskt bruk: Frälsningsteologiska perspektiv på Summula av Laurentius av Vaksala

  Artos & Norma bokförlag, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Axner, Torbjörn

  Ordo Missæ: Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Liturgical Reforms and Issues of Power and Authority

  Ingår i Studia liturgica, s. 66-81, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Brodd, Sven-Erik

  The Diaconate as Ecumenical Opportunity: Historical and Ecclesiological Layers in Understanding the Diaconate

  Ingår i International Journal for the Study of the Christian Church, s. 270-285, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmark, Henrik; Fallberg Sundmark, Stina

  Att röra vid och förenas med det heliga: Kyrkans föremål och bruk i en medeltida sockenkyrka

  Ingår i Himlen är här/Heaven is here, s. 56-61, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  The Rosary and the Wounds of Christ: Devotional Images in Relation to Late Medieval Liturgy and Piety

  Ingår i Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe, s. 53-67, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Gender and the Study of Christian Social Practice

  Ingår i Diaconia against Poverty and Exclusion in Europe, s. 58-75, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Sigtuna 1942: On the Structural Factor of Political Ecclesiology among Swedish Theologians

  Ingår i Dem Rad in die Speichen fallen/A Spoke in the Wheel, s. 44-60, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Sigtuna 1942: On Structural factors of political ecclesiology among Swedish theologians

  Ingår i Dem Rad in die Speichen fallen/A Spoke in the Wheel, s. 44-60, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Ecclesiology

  Ingår i Encyclopedia of Sciences and Religions, s. 655-660, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gud, ge mig sinnesro: Om sinnesrogudstjänstens plats i Svenska kyrkans gudstjänstförnyelse

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 54-64, 2013.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ekstrand, Thomas

  Kyrkohandboksförslaget och de kyrkliga handlingarna

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 27-30, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Welfare and religion in post-apartheid South Africa: Swedish/European comparisons from a gender perspective

  Ingår i Welfare, Religion and Gender in Post-apartheid South Africa, s. 333-343, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Anden och kyrkan i Lewi Pethrus' ecklesiologi

  Ingår i Keryx. En tidskrift för teologi och andligt liv., s. 20-37, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  En handbok för fattiga och enkla präster: Summula av Laurentius av Vaksala från svenskt 1300-tal

  Ingår i Kyrka, kultur, historia, s. 129-144, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina; Härdelin, Alf

  Kristus och Hans Heliga i Härnevi: Helgon i senmedeltida bild, teologi och fromhetsliv

  Ingår i Härnevi kyrka och socken, s. 12-29, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Studying Ecclesiologies at Work in the Nordic Folk Churches

  Ingår i Nordic Folk Church Ecclesiologies, s. 3-10, 2012.

 • Bok

  Brodd, Sven-Erik; Weman, Gunnar

  Kyrka i olika meningar: Kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer

  Artos & Norma bokförlag, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Church Life and Worship in a Lutheran Church: The Example of the Church of Sweden. A Historical Introduction

  Ingår i The Meaning of Christian Liturgy, s. 13-35, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Bexell, Oloph

  The Meaning of Christian Liturgy: Recent Developments in the Church of Sweden

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Pädam, Tiit

  Towards a Common Understanding of Diaconal Ministry?*: Recent Developments in the Diaconate among the Porvoo Churches

  Ingår i Ecclesiology, s. 326-349, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Ecklesiologi – studiet av kristen gemenskap: Några tankar kring ett studium av svensk pingströrelse

  Ingår i Församlingssyn i pingströrelsen., s. 9-24, 2012.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lejdhamre, Agneta

  Psalm - kön - kyrka: Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyromöte

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Hjälm, Michael

  Liberation of the Ecclesia: The Unfinished Project of Liturgical Theology

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  A gendered perspective on welfare and religion in Europe

  Ingår i Welfare and religion in 21st century Europe, s. 61-106, 2011.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Pädam, Tiit

  Ordination of Deacons in the Churches of the Porvoo Communion: A Comparative Investigation in Ecclesiology

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Från Gunnar Dahlquist till Vivi-Ann Grönqvist.: Om sekreterarna och deras styrelser i Stiftelsen Sverige och kristen tro

  Ingår i Vivi-Ann Grönqvist - ett liv i tjänst för Kyrkan, s. 155-184, 2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Ideström, Jonas

  For the sake of the world: Swedish ecclesiology in dialogue with William T. Cavanaugh

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Papal Ministry in Communication Ecclesiology: A search for some possible themes

  Ingår i How Can the Petrine Ministry be a Service to the Unity of the Universal Church?, s. 155-169, 2010.

 • Bok

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008

  Arcus förlag, 2010.

 • Artikel, recension

  Fallberg Sundmark, Stina

  Recension i Svenskt gudstjänstliv 2010 av Kristina Jonsson: Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia, Stockholm 2009

  Ingår i Svenskt gudstjänstliv, s. 174-176, 2010.

 • Artikel, recension

  Fallberg Sundmark, Stina

  Recension i Kyrkohistorisk årsskrift 2010 av Magnus Haraldsson och hans samtid, ed. J. Hagberg, Skara 2009.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 261-264, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pädam, Tiit

  Kas Jumal vajab vaimulikke?: (does God need the clergy?)

  Ingår i Minu Issand ja minu Jumal!, s. 160-168, 2009.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Dahlman, Per

  Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

 • Doktorsavhandling, monografi

  Oljelund, Karin

  Kristi kropp och Guds folk: En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Brodd, Sven-Erik

  Lekmannaapostolatet som en särskild livsform i kyrkan

  Ingår i "Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er", s. 23-37, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Om konsten att dö på rätt sätt: liturgi och teologi i den svenska utgåvan av Jean Gersons Ars moriendi (tryckt 1514)

  Ingår i Om konsten att dö, s. 35-67, 2009.

 • Artikel, recension

  Fallberg Sundmark, Stina

  Recension av Pia Melin (ed.), Albertus Pictor. Målare av sin tid, 1 Bilder i urval samt studier och analyser, Stockholm 2009 samt Christina Sandquist Öberg, med bidrag av Pia Melin och Jan Öberg, Albertus Pictor. Målare av sin tid, 2 Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser, Stockholm 2009

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 205-206, 2009.

 • Artikel, recension

  Fallberg Sundmark, Stina

  Recension av Sara Risberg (ed.), Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary. Introduction by Kirsi Salonen, Diplomatarium Suecanum Appendix (Acta Pontificum Suecica 2, Acta Poenitentiariae), Stockholm 2008

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 203-204, 2009.

 • Artikel, recension

  Fallberg Sundmark, Stina

  Recension av Anu Mänd, Kirikute hõbevara. Altaririistad keskaegsel liivimaal [Summary: Church Silver. Liturgical Vessels in Medieval Livonia] (Eesti kirikute sisustus 1), Tallinn 2008

  Ingår i Fornvännen, s. 161-163, 2009.

 • Artikel, recension

  Fallberg Sundmark, Stina

  Recension av Lena Roos, Att studera medeltiden, Lund 2009

  Ingår i Fornvännen, s. 220-221, 2009.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Stenström, Hanna

   Allvarligt talat (Forskning för kyrkan 9), Stockholm:Verbum, 2008: Om predikan

  2008.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Sjukbesök och dödsberedelse: Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition

 • Doktorsavhandling, monografi

  Bardh, Ulla

  Församlingen som sakrament: Dop, medlemskap och ekumenik bland frikyrkokristna vid 1900-talets slut

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pädam, Tiit

  Diakoni amet eesti evangeelses luterlikus kirikus: (the ministry of diakonia in the estonian evangelical lutheran church)

  Ingår i Diakoonia käsiraamat, s. 107-121, 2007.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pädam, Tiit

  Diakonische Modelle und Perspektiven im zusammenwachsenden Europa: die estnische Diakonie heute und morgen

  Ingår i Europa diakonisch gestalten, s. 105-110, 2006.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lundstedt, Göran

  Biskopsämbetet och demokratin: Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under senare delen av 1900-talet

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hössjer Sundman, Boel

  "Herren är mitt ibland oss" – en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986

 • Doktorsavhandling, monografi

  Engdahl, Hans S. A.

  Theology in Conflict. Readings in Afrikaner Theology: The Theologies of F.J.M. Potgieter and B.J. Marais

 • Doktorsavhandling, monografi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Feminism och liturgi - en ecklesiologisk studie

 • Doktorsavhandling, monografi

  Sandell, Rabbe

  Finsk gudstjänst i svenska kyrkan: Om traditionsmöte och traditionsväxling i de finska invandrarnas gudstjänstliv : suomenkielisten siirtolaisten jumalapalveluselämän perinteiden kohtaaminen ja perinteen vaihtuminen : on the encounter and transformation in the church services of finnish immigrants

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lindström, Harry

  I livsfrågornas spänningsfält: Om P Waldenströms Brukspatron Adamsson - populär folkbok och allegorisk roman

 • Doktorsavhandling, monografi

  Blennberger, Erik

  Bibelsyn: Tillkomst, tolkning och giltighet : [origin, interpretation and validity]

 • Doktorsavhandling, monografi

  Möller, Håkan

  Den Wallinska psalmen