Publikationer i Kyrkohistoria

 • Proceedings (redaktörskap)

  Wejryd, Cecilia

  Så är det inte hos er.: Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld

  2020.

 • Bok

  Forsell, Gustaf

  Race and Liberal Theology: Sveriges Religiösa Reformförbund in Interwar Sweden

  Uppsala University, Department of Theology, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hansson, Klas

  En pastoral kyrkogärning

  Ingår i Och hela folket sade Amen, s. 19-47, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Reformationens ansikten: Några alternativa teckningar av reformationens skeenden och teologiska förgrundsgestalter

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 17-31, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Brodd, Birgitta

  Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig: En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Open access
 • Bok

  Hansson, Klas

  Kyrkan i fält.: Fältpräster i det svenska försvaret – organisation, principer och konflikter i ekumenisk belysning sedan 1900

  Artos & Norma bokförlag, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hansson, Klas

  Domprost i Strängnäs

  Ingår i Robert Murray, s. 43-84, 2016.

 • Artikel, recension

  Hansson, Klas

  Review of Jonas Jonson, Nathan Söderblom: Called to Serve

  Ingår i One in Christ, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Santell, Fredrik

  Svenska kyrkans diakonistyrelse: Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Boije, Erika

  Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land

  Ingår i Ennen ja Nyt, 2016.

  Open access
 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Oloph Bexell, Magnus Stagnelius - inte bara fader till en skald

  Ingår i Personhistorisk Tidskrift, s. 126-127, 2015.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Oloph Bexell, Biskop Stagnelius - inte bara fader till en skald

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 280-281, 2015.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Patrick-Dominique Linck, Histoire religieuse de la Suède 1520-1930

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 316-317, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Larsson, Mats

  "Vi kristna unga qvinnor": Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kelhoffer, James Anthony

  En svensk översättning av Eusebios ad Marinum I.1–II.1: Textkritik och harmonisering av bibeltexter i den tidiga kyrkan

  Ingår i Ad fontes , s. 243-251, 2015.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejryd, Cecilia

  Förebildliga prästfruar: Minnen av prästfruar från 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet

  Ingår i Vid hans sida, s. 45-74, 2015.

 • Artikel, recension

  Wejryd, Cecilia

  Christian Homes: Religion, Family and Domesticity in the 19th and 20th Centuries

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 245-246, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Bexell, Oloph

  Det svenska kyrkoåret under de senaste rvå hundra åren: Förändringar och revitalisering

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 35-57-, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Hansson, Klas

  Nathan Söderblom and his Successors: Swedish Archbishops' International Footprints

  Ingår i Kirchliche Zeitgeschichte, s. 313-327, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Alvarsson, Jan-Åke; Stävare, Nils-Eije

  Vägskäl: Pingströrelsens kursändring under 1950-talet

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Prokanslersämbetets avveckling och frågan om Nathan Söderbloms utnämning 1914

  Ingår i Nya professorer 2014., s. 7-41, 2014.

 • Bok

  Bexell, Oloph

  Biskop Stagnelius – inte bara fader till en skald.

  Sällskapet E.J. Stagnelii vänner, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Biskoparna i Skara och rörelser i tiden 1875–1935.

  Ingår i Skara stift 1000 år, s. 137-168, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hansson, Klas

  Svenska kyrkans primas: Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Bexell, Oloph

  Från praktisk teologi till kyrkohistoria: Tillbakablickar och refelxioner.

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 150-160, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Bexell, Oloph

  Från praktisk teologi till kyrkohistoria.: Tillbakablickar och reflexioner

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 150-160, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Gren-Eklund, Gunilla

  Att konstruera historia: exemplet Heliga Birgittas födelseplats

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 13-26, 2014.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Runebergs psalmer i Sverige.: Några psalmbokshistoriska iakttagelser.

  Ingår i Historiska perspektiv på kyrka och väckelse. , s. 77-108, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Nyevangelismens splittring och frikyrklighetens uppkomst: Väckelserörelser i Sverge. Del 6

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Helgelserörelsen till Sverige: Väckelserörelser i Sverige. Del 7

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Pingstväckelsen till Sverige: Väckelserörelser i Sverige. Del 8

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Nyevangelismen - folkväckelsen i Mellansverige: Väckelserörelser i Sverige. Del 5

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Lars Levi Laestadius - Norrbottens reformator: Väckelserörelser i Sverige. Del 4

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  1700-talet - Pietismen och den lutherska ortodoxin: Väckelserörelser i Sverige. Del 2.

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Bexell, Oloph

  Kyrkohistorieämnet i dagens prästutbildning: Inledningsanförande vid Kyrkohistoriska dagen 2013.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 121-123, 2013.

 • Bok

  Olenius, Ida

  "På svensk botten om också på främmande mark": Tillkomsten av Svenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors 1919-1922

  Artos & Norma bokförlag, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Jesusfolkets framväxt i Sverige

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Hur påverkade Jesusfolket kristenheten på längre sikt?

  Ingår i världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Jesusfolkets framväxt i USA

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Spirit and church in the Ecclesiology of Lewi Pethrus

  Ingår i PentecoStudies, s. 192-201, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Aronson, Torbjörn

  Teologi och engagemang.: Siri Dahlquist och Emilia Fogelklou i folkrörelse-Sverige

  Ingår i Siri Dahlquist, s. 201-242, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Nu återuppstår Jesusfolket

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Aronson, Torbjörn

  Siri Dahlquist mellan tyskt och anglosaxiskt

  Ingår i Siri Dahlquist, s. 243-280, 2012.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Larspers, Torbjörn

  Konfessionalitet och medbestämmande: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejryd, Cecilia

  A Glocal Knitwork: Sewing Circles in the Church of Sweden as a Global Womens's Network

  Ingår i International Religious Networks, s. 215-227, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejryd, Cecilia

  Här är landet där Gud ställt oss: Siri Dahlquists prästfruskap i Degerfors och Säby

  Ingår i Siri Dahlquist, s. 167-200, 2012.

 • Artikel, recension

  Aronson, Torbjörn

  Emil Gustafsson - i skärningspunkten mellan moderniteten  och väckelsen: Rec. av Joel Halldorf: Av denna världen? Emil Gustafsson, moderniteten och den evangelikala väckelsen.

  Ingår i Keryx. Tidskrift för teologi och andligt liv., s. 62-65, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Cetrez, Önver; Donabed, Sargon; Makko, Aryo

  The Assyrian Heritage: Threads of Continuity and Influence

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Evangelikalismen - väckelserörelserna i tid och rum: Väckelserörelser i Sverige. Del 1

  Ingår i Världen idag, s. 4-, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Roos i Sverige – och om Samfundet Pro Fides historia

  Ingår i Kyrka, kultur, historia - en festskrift till Johnny Hagberg, s. 73-83, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Från ungkyrkligheten till Moralisk upprustnnig: Siri Dahlquist och hennes tillflöden

  Ingår i Siri Dahlquist, s. 19-105, 2012.

 • Bok

  Berntsson, Martin; Nilsson, Bertil; Wejryd, Cecilia

  Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria

  Artos, 2012.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Halldorf, Joel

  Av denna världen?: Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Det liberala paradigmet i Sverige: Ideologiernas kris. Del 2

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Religionens återkomst - men i vilka former: Sekularisering eller sakralisering i Sverige. Del 1

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Den liberala världsordningen och den utarmade debatten: Ideologiernas kris. Del 1

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Kristen tro och politik hör ihop: Ideologiernas kris. Del 3

  Ingår i Världen Idag, s. 4-, 2012.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Alva Ekström: Och ingen utanför. Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 324-326, 2012.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Rec. Alva Ekström. Och ingen utanför. Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap. Skellefteå: Artos 2010, 217 sid.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2012.

 • Artikel, recension

  Bexell, Oloph

  Rec., av Ingvar Bengtsson, "Allt detta lovar jag." Löftesmomentet vid prästvigning med särskild hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868-1893 och dess senare följder.: Diss. Lund 2012. (Fakultetsopposition.)

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 292-303, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Bexell, Oloph

  Drottning Margareta, kyrkan och folket under unionstiden: Inledningsanförande vid Kyrkohistoriska dagen 2012

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 29-31, 2012.

  Open access
 • Artikel, recension

  Aronson, Torbjörn

  Rec. Björn Svärd, Prosten Gustaf Wilhelm Gumælius. En studie i hur Gumælius' livssyn fick genomslag i hans politiska agerande i riksdagen 1840-1869.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 275-2277, 2012.

 • Artikel, recension

  Aronson, Torbjörn

  Rec. Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 277-282, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Hansson, Klas

  Nathan Söderblom's Ecumenical Cope: A visualization of a theological and ecumenical concept

  Ingår i Studia Theologica, s. 62-79, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejderstam, Andreas

  Uppbyggelse och frivillighet: Porlamötena 1913-1937 och en kyrka i omdaning

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift 111 (2011), s. 95-121, 2011.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Press, pietism och lokalkyrka.: Inledning

  Ingår i Press, pietism och lokalkyrka, s. 7-11, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Magnus Friedrich Roos und die schwedische Societas Pro Fide et Christianismo als Literaturverbreitende Gesellschaft um die Jahrhundertwende 1900.

  Ingår i Magnus Friedrich Roos - ein Württembergtheologe und Schweden., s. 85-93-, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Sven Göransson som kyrkohistoriker

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift 111 (2011), s. 123-144, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Bexell, Oloph

  Press, pietism och lokalkyrka: Kyrkohistoriska föreläsningar vid ett symposium med anledning av Harry Lenhammars 80-årsdag jämte dennes bibliografi

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Svenska kyrkan i sin samtid vid förra sekelskiftet.: Några tendenser med exempel från Lunds stift

  Ingår i De ändrade relationernas århundrade, s. 9-38-, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Latter rain och den karismatiska väckelsen i Nordamerika

  Ingår i Keryx. Tidskrift för teologi och andligt liv., s. 28-43, 2011.

 • Konferensbidrag

  Wejryd, Cecilia

  Text och textil.: Pietistiska kvinnors verksamhetsfält enligt Missions-Tidning 1834-1844

  Ingår i Press, pietism och lokalkyrka, s. 13-24, 2011.

 • Artikel, recension

  Aronson, Torbjörn

  Anders Jarlert (utg.), "Bäste biskop!" Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900-1914

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 329-331, 2011.

 • Artikel, recension

  Wejryd, Cecilia

  Recension av Märta Bodin, Mission i förändring

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift 2011, s. 316-317, 2011.

 • Artikel, recension

  Bexell, Oloph

  Review of A. Jarlert Göteborgs stifts herdaminne 1620-1999, 1.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 345-348, 2011.

 • Artikel, recension

  Bexell, Oloph

  Review of A Prestjan, Präst och karl, karl och präst

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 326-328, 2011.

 • Bok

  Halldorf, Joel

  Regn, regn färdas över oss: Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950–1951

  Insamlingsstiftelsen för pingstforskning, 2010.

 • Artikel, recension

  Halldorf, Joel

  Review of Sidenvall, Erik. The Making of Manhood among Swedish Missionaries in China and Mongolia, c. 1890 – c. 1914.

  Ingår i Wesleyan Theological Journal, s. 286-288, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Svensk påskpredikan under 1800- och 1900-talen

  Ingår i Svensk påskpredikan genom tiderna., s. 211-345, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Det Sverige de mötte: folk och kyrka vid förra sekelskiftet

  Ingår i Med Jesus fram, s. 11-41, 2010.

 • Övrigt

  Aronson, Torbjörn

  Luthersk ekumen och fredsapostel: 80 år sedan Nathan Söderblom fick Nobels fredspris

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Aronson, Torbjörn

  Europas politiska landskap och kristet politisk engagemang: Hur hänger politik och kristen tro samman i vår världsdel i modern tid?

  Ingår i Keryx- En tidskrift för teologi och andligt liv., s. 32-42, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Tamm Selander, Thérèse

  Guds förande med mig: Mathilda Foys självbiografi i 1800-talets nyevangeliska väckelserörelse

  Ingår i Biografin i väckelseforskningen, s. 163-182, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejryd, Cecilia

  Inledning

  Ingår i 12 kvinnor, s. 9-22, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wejryd, Cecilia

  Syföreningen: en aktiv doldis i Svenska kyrkan

  Ingår i Sörmlandsbygden 2011, s. 61-72, 2010.

 • Artikel, recension

  Stenström, Hanna

  Emilia Fogelklou – gestalt ur det förflutna och samtalspartner inför framtiden, SKT 17/2010 s 279: Recension av Anders Jeffner ( red) Emilia Fogelklou läst idag. Nio essäer. (KVHAA konferenser 72), 2010

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 279-, 2010.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Michael Busck-Nielsen: Se ljusets kämpaskara!

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 300-301, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Santell, Fredrik

  Rec. Mikael Busck-Nielsen: Se ljusets kämpaskara!

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2010.

 • Artikel, recension

  Kelhoffer, James Anthony

  Book review of In the Shadow of the Incarnation: Essays on Jesus Christ in the Early Church in Honor of Brian E. Daley, S.J. Edited by Peter W. Martens.  (Notre Dame: University of Notre Dame, 2008).

  Ingår i The Catholic Biblical Quarterly, s. 870-872, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Tamm Selander, Thérèse

  (recension av Persson, Anders & Daniel Lindmark (red.): Från Sara Greta till Lilla Svarta Sara. Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur)

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 293-295, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Halldorf, Joel

  Lewi Pethrus and the creation of a christian counterculture

  Ingår i Pneuma, s. 354-368, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Edvard Magnus Rodhe

  Ingår i Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 30, s. 1154-1159, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Kyrkans ansvar för sin historia

  Ingår i Kyrkohistoria, s. 79-86, 2009.

 • Artikel, recension

  Wejderstam, Andreas

  Samlingsrecension av Den kristna kyrkans historia, Jonathan Hill (svensk bearbetning av Per Beskow) och An Introduction to the History of Christianity: From the Early Church to the Enlightenment av George Herring.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Hanna

  ”Halva himlen är vår – 30 år”

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 266-268, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Santell, Fredrik

  Recension av: Gud är en av oss Marcus Willén (red.) . Om psalmdiktaren Anders Frostensons liv och författarskap

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 562-564, 2009.

 • Artikel, recension

  Halldorf, Joel

  Review of "Fruitful in this Land" (ed. Droogers et al)

  Ingår i Pneuma, s. 121-122, 2009.

 • Artikel, recension

  Wejryd, Cecilia

  Recension av Tord Ericsson, Mark, människor och möten: en bok om Andrew Peterson och Fredrik Olaus Nilsson i USA 1854-1860

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 222-223, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Franzén, Ruth

  "Annorlunda" i kyrkohistoria: Reflektioner kring val av kontext och forskningsobjekt

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 134-140, 2008.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bexell, Oloph

  Upplysning och högtidlighet: tänkesätt och teologi kring nyklasscismens och nygotikens kyrkor

  Ingår i Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst, s. 73-91, 2008.