Publikationer inom Gamla testamentets exegetik

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  Om tehom i Genesis

  Ingår i Aiolos, s. 15-18, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Of Burning Ovens, Half-Baked Cakes, and Helpless Birds: Exploring a Cluster of Metaphors in Hosea 7

  Ingår i Networks of Metaphors in the Hebrew Bible, s. 111-122, 2020.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Tillberg, Karin

  The Outsider in Our Midst: A Study of Language and Norms Concerning the “Outsider” in Persian Period Yehud

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kvarnbrink, Ida

  #Bathshebatoo: – en studie av 2 Samuelboken 11:1-5 i ljuset av vår tids syn på sexuella övergrepp

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Edefors, Elias

  Kollektiva sår - Traumaperspektiv på Amos och Hosea: En undersökning i hur trauma och krig har påverkat texterna i Amos 5:1-17 och Hosea 11:1-11

  2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Pleijel, Richard

  Translating the Biblical Hebrew Word Nephesh in Light of New Research

  Ingår i BIBLE TRANSLATOR, s. 154 154-166 166, 2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahlund, Veronica

  Hur såg israeliterna på invandraren?: En studie av Moseböckernas lagtexter genom det hebreiska ordet ger.

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Pleijel, Richard

  To Be or to Have a nephesh?: Gen 2:7 and the Irresistible Tide of Monism

  Ingår i Zeitschrift für die Alttertamentliche Wissenschaft, s. 194-206, 2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kramer, Silvia

  “The choice of a place is never random”: Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Trees and Traumas: On the Use of Phytomorphic Metaphors in Prophetic Descriptions of Deportation and Exile

  Ingår i Images of Exile in the Prophetic Literature, s. 217-231, 2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ögren, Jennifer

  Tjänarinnornas berättelser: En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  Reciprocity and the Risk of Rejection: Debate over Sacrifice in the Hebrew Bible

  Ingår i Religions, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Guds vänner och fiender: Ideologi och identitetskonstruktion i Psaltaren och Jesajaboken

  Ingår i "Må de nu förklara ...", s. 51-66, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Amos i kommentarens form

  Ingår i Ordet är dig mycket nära, s. 147-157, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Pleijel, Richard

  Om Bibel 2000 och dess tillkomst: Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet

  Open access
 • Konferensbidrag

  Lantz, Natalie

  A guide for the perplexed A student's navigation through Jewish studies in Sweden

  Ingår i JEWISH STUDIES IN THE NORDIC COUNTRIES TODAY, s. 306-315, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  80 år senare: Exegetiska sällskapet, SEÅ och de exegetiska dagarna - tal vid exegetiska sällskapets 80-årsjubileum

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 1-5, 2017.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Wassén, Cecilia; Isaksson, Bo; Norin, Stig; Winninge, Mikael et al.

  Dödahavsrullarna: Svensk översättning

  2017.

 • Artikel, recension

  Ålöw, Tobias; Franke, Leonhard; Ljungberg, Bo Krister; Löfstedt, Torsten et al.

  Recensioner

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 217-284, 2016.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hedlund, Simon

  “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” (Lev 18:22, 20:13) – Come again?

  2016.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonsäll, Hans

  Välsignad förbannelse: En retorisk analys av bibliskt material i Black Metallyrik

  2015.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Littmarck, Anna

  Helhet och delar i Ordspråksboken 30

  2015.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anshelm, Nils

  Persiska ledare i Jesaja 40-48, Haggaj och Esra 1-7

  2015.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Magnuson, Hanna

  JHWH:s maskulinitet i Hes 16:3-43

  2015.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bernhardt, Antje

  Rutbokens och Esra/Nehemjabokens Sitz im Alltagsleben i det efterexiliska Israel

  2015.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anshelm, Jenny

  Tillit i Psaltaren: Användningen av bāṭaḥ och i viss mån ḥāsā i klago-, förtröstans- och tackpsalmerna

  2015.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wadlund, Anna-Marita

  Jeremia- profet, predikant och förebild?: En studie av två exegeters tolkningar av Jeremias retorik och dess relevans för vår samtid.

  2015.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Selvén, Sebastian

  In or out – the privilege of taxation: The half-shekel and the temple tax in the Talmud Yerushalmi

  2014.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anshelm, Jenny

  Tro, tillit och fruktan i Exodus och Numeri

  2014.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Norin, Stig

  The Aramaic Levi — Comparing the Qumran fragments with the Genizah text

  Ingår i Scandinavian Journal of the Old Testament, s. 118-130, 2013.

 • Artikel, recension

  Eidevall, Göran

  Review of Dictionary of the Old Testament: Prophets (Boda, Mark J and j. Gordon McConville, eds)

  Ingår i Review of Biblical Literature, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  Rejected Sacrifice in the Prophetic Literature: A Rhetorical Perspective

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 31-45, 2013.

  Open access
 • Artikel, recension

  Eidevall, Göran

  Recension av Encyclopedia of the Bible and its Reception vol. 3

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 198-199, 2013.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Myde, Magdalena

  Avund och rivalitet: En tolkning av brödrakonflikten hos Kain och Abel i Genesis 4 med utgångspunkt i filmen East of Eden.

  2013.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Selvén, Sebastian

  "I will go now to my pyre": Isaks bindande läst genom J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings

  2013.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Harvey, Susan Ashbrook; Eidevall, Göran

  Möten med Eva i syrisk liturgi

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 1-24, 2012.

  Open access
 • Bok

  Larsson, Mikael

  Ett myller av liv: Om barn i bibelns texter.

  Svenska kyrkan: kyrkokansliet, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Mikael

  "Vad gör vi med våldets texter idag?"

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 255-258, 2012.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Malin Ekström (2011) Allvarsam parodi och möjlighetens melankoli. En queerteoretisk analys av Ruts bok. Uppsala: Uppsala universitet samt Heacock, Anthony (2011) Jonathan Loved David. Manly Love in the Bible and the Hermeneutics of Sex. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 290-293, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Mikael

  In search children's agency: Reading Exodus from Sweden.

  Ingår i Exodus and Deuteronomy, s. 79-94, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  Sounds of Silence in Biblical Hebrew: A Lexical Study

  Ingår i Vetus Testamentum (Print), s. 159-174, 2012.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Magnuson, Hanna

  Antihjältinnan: En narrativ, postkolonial och feministisk analys av karaktären Rahab

  2012.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ekström, Malin; Forsberg, Peter

  Tema: queer teologi

  Ingår i Lambda Nordica, s. 6-9, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran; Scheuer, Blazenka

  Introduction

  Ingår i Enigmas and Images, s. ix-xiii, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Oredsson, Dag

  Bakgrunden

  Ingår i Gud och det utvalda folket, s. 31-64, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Oredsson, Dag

  The Shoshenq Connection in the Old Testament

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 135-154, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöberg, Lina

  Gamla testamentet i samtidens kultur

  Ingår i Gud och det utvalda folket, 2009.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Eidevall, Göran; Scheuer, Blazenka

  Enigmas and Images: Studies in Honor of Tryggve N. D. Mettinger

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Horeb Revisited: Reflections on the Theophany in 1 Kings 19

  Ingår i Enigmas and Images, s. 92-111, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Vulture

  Ingår i New Interpreter's Dictionary of the Bible, vol. 5, s. 794-, 2009.