Utbildning på forskarnivå

Vår forskning behandlar ett stort antal frågor. Några av dessa är: klassiska teologiska frågor och kristna kyrkor genom historien, interreligiösa relationer, assimilationsprocesser bland invandrare, bibeltolkning och postkoloniala studier, mötet mellan vetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa i det sekulariserade Sverige och religion och media. 

Våra forskarutbildningar syftar till att du ska bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Vid frågor om forskarutbildningen, kontakta Mohammad Fazlhashemi

Fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Allmänna studieplaner för forskarutbildning

Senast uppdaterad: 2022-12-08