Publikationer i Etik

 • Doktorsavhandling, monografi

  Persson, Madelene

  Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens tidevarv

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Filosofi och en viftande svans

  Ingår i Religion & Livsfrågor, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  Is there a universal human right to electricity?

  Ingår i International Journal of Human Rights, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Att vara eller inte vara en person

  Ingår i Människan och etiken, s. 25-41, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfquist, Lars; Pellegrini-Masini, Giuseppe; Corvino, Fausto

  Energy justice and intergenerational ethics:: theoretical perspectives and institutional design

  Ingår i Energy Justice Across Borders, 2019.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Namli, Elena

  Future(s) of the Revolution and the Reformation

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Grenholm, Carl-Henric

  Christian Social Ethics in Sweden: A Contribution to the Critical Examination of Morality in Church and Society

  Ingår i Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, s. 319-336, 2019.

 • Bok

  Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric

  Etik

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  On Revolution in Lutheran Political Ethics

  Ingår i Future(s) of the Revolution and the Reformation, s. 191-210, 2019.

 • Rapport

  Andersson, Helen

  Att skriva uppsats i mänskliga rättigheter (andra rev. utgåvan)

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfquist, Lars

  Virtue Ethics and Disasters

  Ingår i Basic Concepts and Normative Theories in Disaster Ethics, s. 203-215, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ohlsson, Johanna

  On the Ethics of External States in Peacebuilding: A Critical Study of Justification

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Critique of Human Rights Universalism

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, s. 123-140, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Rätten att ha rättigheter: Arendts och Kafkas politiska tänkande

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 305-323, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  Christian Social Ethics and Political Economy

  Ingår i Theology for Changing Times, s. 65-80, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  Legal positivism in Lutheran ethics

  Ingår i Lutheran Theology and Secular Law, s. 17-27, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  De mänskliga rättigheterna i en demokrati

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 55-74, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Callewaert, Teresa

  Theologies Speak of Justice: A Study of Islamic and Christian Social Ethics

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  Humanitarianism: Between Realism and Utopia

  Ingår i Antae Journal, s. 102 102-113 113, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  Virtues and Humanitarian Ethics

  Ingår i Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, s. 41-54, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundman, Per

  Respecting the Integrity of Life and the Good of Self-Direction

  Ingår i Responsibility and the Enhancement of Life, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  'My little wild fever-struck brother': Human and animal subjectivity in Hélène Cixous' Algeria

  Ingår i International Journal of Philosophy and Theology, s. 456-468, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Traces of a Half-Forgotten Dog: Suffering and Animal Humanity in Hélène Cixous' Algerian Scenes

  Ingår i Literature & Theology, s. 420-431, 2017.

 • Bok

  Sundman, Per

  Egalitarian Liberalism Revisited: On the Meaning and Justification of Social Justice

  Uppsala University, 2016.

  Open access
 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Läsning som motståndsrörelse: Recension av Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik. Glänta produktion: Göteborg 2015.

  Ingår i Kultur som motstånd och motkraft. Kristen humanism 2016, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Morberg Jämterud, Sofia

  Human Dignity: A Study in Medical Ethics

  Open access
 • Bok

  Grenholm, Carl-Henric

  Fem nyanser av rättvisa: Om lönepolitik och rättviseteori

  Landorganisationen i Sverige, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hjort, Elisabeth

  Förtvivlade läsningar: Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Ehnberg, Jenny

  Globalization, Justice, and Communication: A Critical Study of Global Ethics

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter och utopins ambivalens: Mellan våld och verklighetsflykt

  Ingår i Människa, stat, utopi, s. 197-215, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  After Fukushima: nuclear power and societal choice

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 291-303, 2015.

 • Bok

  Grenholm, Carl-Henric; Gunner, Göran

  Justification in a Post-Christian Society

  Pickwick Publications, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Православное богословие и искушение властью

  Ingår i Государство, Религия, Церковь, s. 12-41, 2014.

 • Bok

  Namli, Elena

  Human Rights as Ethics, Politics, and Law

  Acta Universitatis Upsaliensis, 2014.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Jewish Rationalism, Ethics, and Revolution: Hermann Cohen in Nevel

  Ingår i JewishThought, Utopia, and Revolution, s. 127-144, 2014.

 • Bok

  Grenholm, Carl-Henric

  Tro, moral och uddlös politik: Om luthersk etik

  Verbum Forlag, 2014.

 • Bok

  Grenholm, Carl-Henric

  Etisk teori: Kritik av moralen

  Studentlitteratur AB, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Törnegren, Gull

  Utmaningen från andra berättelser: En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Universal Rights versus Sharia?: Reflections on the Moral and Legal Dimensions of Human Rights Law and Sharia

  Ingår i Religion and Human Rights, s. 139-161, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Pavel Florenskij och den ryska teologins vara eller icke-vara

  Ingår i Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, s. 71-79, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Powerful rationality or rationality of power?: Reflections on Russian scepticism towards human rights.

  Ingår i Power and Legitimacy - Challenges from Russia., s. 133-151, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Religion och politik i Ryssland

  Ingår i Religion och politik i Ryssland, s. 9-25, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsson, Fredrik

  Critical anthropomorphism and animal ethics

  Ingår i Journal of Agricultural and Environmental Ethics, s. 707-720, 2012.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundman, Per

  Excellens och facklig verksamhet

  Ingår i En envis arkitekt i högskolelandskapet, s. 25-29, 2012.

 • Artikel, recension

  Löfquist, Lars

  Recension av Ole Jensen På kant med klodens klima: Om behovet av et ændret natursyn

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 187-187, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  Climate change, justice and the right to development

  Ingår i Journal of Global Ethics, s. 251-260, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  Happiness, welfare and capabilities

  Ingår i The Practices of Happiness, s. 42-53, 2011.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Friberg von Sydow, Rikard

  Att ta skriken på allvar: Etiska perspektiv på självdestruktivt beteende

  Open access
 • Artikel, recension

  Stenström, Hanna

  Välkommen introduktion till religion och genus: Rec av Jeanette Sky Genus och Religion (Sthlm:Natur och Kultur 2007) och Maria Jansdotter Samuelsson m fl  Kön, teologi och etik. En introduktion (Lund:Studentlitteratur 2011),

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 327-329, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Identity and the Stranger: A Christological Critique of Refugee Politics

  Ingår i Political Theology, s. 813-829, 2011.

 • Bok

  Löfquist, Lars

  Tillväxtens framtid : introduktion till utvecklingsetik

  Studentlitteratur, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  "Så att vi kan skicka alla logaritmerna åt helvete": Rysk identitet från Dostojevskij till patriarken Kirill

  Ingår i Subaltern, s. 10-15, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  Politisk etik i luthersk teologi

  Ingår i På spaning ..., s. 209-226, 2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Namli, Elena; Sundman, Per; Wigorts Yngvesson, Susanne

  Etiska undersökningar: Om samhällsmoral, etisk teori och teologi

  2010.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Herrmann, Eberhard

  On how religion relates to morality

  Ingår i Etiska undersökningar, s. 49-65, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bråkenhielm, Carl Reinhold

  Kärnavfall: en fråga om moralisk rättvisa

  Ingår i Etiska undersökningar, s. 207-225, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Metaforens mirakel: Den politiska etikens undantagstillstånd

  Ingår i Svensson och svenskan, s. 13-23, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kronlid, David O

  Mapping a Moral Landscape of IPCC

  Ingår i Religion and Dangerous Environmental Change, 2010.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Mogård, Sofia

  Att leva tillsammans: En studie i kristen och feministisk sexualetik

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Identitet och främlingskap: En kristologisk kritik av flyktingpolitiken

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 107-116, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundman, Per

  Everyday Coherentism

  Ingår i Etiska Undersökningar, s. 67-86, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Mellan människa och icke-människa: Livet med och utan pass

  Ingår i Etiska undersökningar, s. 87-105, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Hundmannen: Om djur och djurblivande i J. M. Coetzees Onåd

  Ingår i Subaltern, s. 49-59, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Metaforens mirakel: Den politiska etikens undantagstillstånd

  Ingår i Subaltern, s. 44-49, 2010.

 • Bok

  Namli, Elena

  Kamp med förnuftet: rysk kritik av västerländsk rationalism

  Artos, 2009.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Karlsson, Fredrik

  Weighing Animal Lives: A Critical Assessment of Justification and Prioritization in Animal-Rights Theories

  Open access
 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Tro och vetande i Ryssland: Recension av Elena Namlis Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism. Artos, 2009

  Ingår i Tro och liv, s. 79-82, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Struggling with reason: Dostoevsky as moral theologian

  Ingår i Studia Theologica, s. 197-216, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  Justice, Sustainability, and Economic Globalization

  Ingår i Lidenskab og stringens, s. 179-194, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Namli, Elena

  Kolonialistiskt helgon i rättighetskatalogen: En reflektion över yttrandefrihetens status

  Ingår i Religion och Existens, s. 7-18, 2008.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Löfquist, Lars

  Ethics Beyond Finitude: Responsibility towards Future Generations and Nuclear Waste Management

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Chachine, Isaias Ezekiel

  Community, Justice, and Freedom: Liberalism, Communitarianism, and African Contributions to Political Ethics

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Människa, främmande förhatlig: Om främlingar och konsten att främmandegöra

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 107-125, 2008.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Grenholm, Carl-Henric

  Etik som kritiskt tänkande

  Ingår i Ritröd Gudfraedistofnunar, s. 63-78, 2007.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Andersson, Kerstin

  Människan, naturen och Gud: En studie av miljöetiken i nutida kristen teologi

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Onuoha, Chikezie

  Bioethics Across Borders: An African Perspective

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  La nuda vita och kvarlevans vittnesbörd: Om Giorgio Agambens etik

  Ingår i Möten, s. 285-294, 2007.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lidskog, Rolf

  Staden, våldet och tryggheten: Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Monstrens återkomst: En modern teratologi

  Ingår i Religion och existens: Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala, s. 65-78, 2006.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Rättigheter i en postmodern värld

  Ingår i Allas värde och lika rätt, s. 285-308, 2005.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter ur ett filosofiskt perspektiv

  Ingår i Allas värde och lika rätt, s. 87-108, 2005.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Rått kött och tillagat: Monster i amerikansk skräckfilm

  Ingår i Film och religion., s. 243-265, 2005.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Postmoderniteten och etiken

  Ingår i Mötet med den splittrade människan, s. 193-216, 2004.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Litteratur som virtuell verklighet och drömvision: Exemplet Dykungens dotter

  Ingår i Mediekulturer, s. 18-52, 2004.

 • Bok

  Namli, Elena

  Och på en enda kyrka: Ortodox etik i ekumenisk dialog

  Artos, 2003.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kronlid, David

  Ecofeminism and Environmental Ethics

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  The Moment of a Star: The Ethics of Narration

  Ingår i Studia Theologica, s. 44-63, 2002.

 • Artikel, recension

  Andersson, Helen

  Lars Ahlin växer upp

  Ingår i Finsk tidskrift, s. 56-60, 2002.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Höglund, Anna T.

  Krig och kön. Feministisk etik och den moraliska bedömningen av militärt våld

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kamergrauzis, Normunds

  The Persistence of Christian Realism: A Study of the Social Ethics of Ronald H. Preston

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Rättens fiktion och fiktionens rättvisa: Etiska och estetiska perspektiv på diké och adikia

  Ingår i Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, s. 35-53, 2001.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Han sjöng för de dömda: Lars Ahlin

  Ingår i Svenska 1900-talsklassiker, s. 7-27, 2001.

 • Bok

  Namli, Elena

  Etikens ontologiska grund: En analys av Lev Karsavins personalism

  Artos & Norma bokförlag, 2000.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Jarl, Ann-Cathrin

  Women and economic justice: Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

 • Doktorsavhandling, monografi

  Namli, Elena

  Etikens ontologiska grund: En analys av Lev Karsavins personalism

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Fiktionens värld och religionens: Etiska och estetiska aspekter

  Ingår i Svensk religionshistorisk årsskrift, s. 81-111, 2000.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Silén, Hans Fredrik

  The primacy of ethics in the theology of Peter Abailard

 • Doktorsavhandling, monografi

  Nordin, Hans-Erik

  Bibeln i kristen etik: En analys av olika uppfattningar om relationen mellan Bibeln och kristen etik

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kvassman, Staffan

  Samtal med den värdefulla naturen: Ett studium av miljöetiken hos Knud Lõgstrup, Holmes Rolston III och Hans Jonas

 • Doktorsavhandling, monografi

  Malmsten, Kersti

  Reflective assent in basic care: A study in nursing ethics