Vanliga frågor 2020

Höstterminen 2020 startar Teologiska institutionens två nya program på grundnivå, Teologprogrammet och Religionsvetarprogrammet, som ersätter det nuvarande Kandidatprogram i religionsvetenskap. Detta medför att de nuvarande B- och C-kurserna succesivt kommer att fasas ut under läsåret 2020/2021.

Om du har börjat studera före HT2020 och har för avsikt att ta ut en kandidatexamen är det alltså viktigt att du tar del av denna information om hur du ska fullfölja dina studier.

Här nedanför följer svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svar på det du undrar över här är du alltid välkommen att kontakta studievägledningen. Studievägledningens kontaktuppgifter hittar du här. (www.teol.uu.se/student/studievagledning/)  

Jag har läst A-kursen och vill nu läsa en B-kurs. Hur gör jag?

Du kan läsa B-kurs enligt nuvarande studieordning till och med HT 2020. Från och med VT 2021 läser du istället den nya Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp.

Jag har läst en B-kurs och vill nu läsa ytterligare en B-kurs. Hur gör jag?

Du kan läsa B-kurs enligt nuvarande studieordning till och med HT 2020. Från och med VT 2021 läser du istället den nya Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp, enligt en anpassad kursplan, beroende på vilken B-kurs du har läst tidigare.

Jag har läst en B-kurs och vill nu läsa C-kurs. Hur gör jag?

Du kan läsa C-kurs enligt nuvarande studieordning till och med VT 2021. Därefter läser du den nya Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp

Undantag gäller i Bibelvetenskap (fr.o.m. HT 2021): Om du endast har läst Bibelvetenskap B1 fortsätter du med Termin 4 på det nya Teologprogrammet (Koinégrekiska och Nya testamentets texter, eller Hebreiska och Gamla testamentets/Hebreiska bibelns texter), 30 hp, och därefter Fördjupningskurs i religionsvetenskap.

Om du har läst Bibelvetenskap B1 och Introduktionskurs i bibelhebreiska eller nytestamentlig grekiska fortsätter du med Termin 4 på det nya Teologprogrammet, 30 hp, där du får tillgodoräkna dig 15 hp, och läser därefter Fördjupningskurs i religionsvetenskap.

Hur anmäler jag mig till kurserna?

Du anmäler dig alltid till kurser via Antagning.se. Ordinarie anmälningsperioder är 15 mars - 15 april och 15 september - 15 oktober. Kom ihåg att logga in på Antagning.se med ditt studentkonto från Uppsala universitet.

Jag har en tenta och en inlämningsuppgift kvar att göra. Hur gör jag?

Så länge kurserna ges kan du göra omtentor och lämna in kompletteringsuppgifter som vanligt. När kurserna upphör kommer vi att ge tre examinationstillfällen under de följande tre terminerna. Information om tentamenstillfällen och kompletteringsuppgifter hittar du på kurssidorna i Studentportalen.

Jag läser på Kandidatprogram i religionsvetenskap och vill byta till Teologprogrammet eller Religionsvetarprogrammet. Hur gör jag?

Kontakta Teologiska institutionens studievägledning för antagning till senare del av Teologprogrammet eller Religionsvetarprogrammet. För antagning till senare del av program fordras normalt att du ska ha slutfört minst Religionsvetenskap A.