The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in the Theresienstadt Ghetto

  • Date: –17:00
  • Location: För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se
  • Lecturer: Silvia Goldbaum Tarabini, Kungliga Biblioteket, Köpenhamn
  • Website
  • Organiser: Forum för judiska studier
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Föreläsning