The Excavation of the Late Roman (early fifth century C.E.) Synagogue at Huqoq in Galilee

  • Date: –17:00
  • Location: För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se
  • Lecturer: Dennis Mizzi, lecturer in Hebrew and Ancient Judaism at the University of Malta
  • Website
  • Organiser: Forum för judiska studier
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Föreläsning

Samarrangemang med det Bibelvetenskapliga ämnet.