You are Making Me Uncomfortable: Holocaust as a Source of Poland’s Unease

  • Date: –17:00
  • Location: För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se
  • Lecturer: Dr. Tadek Markiewicz, postdoc vid Hugo Valentin-center
  • Website
  • Organiser: Forum för judiska studier
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Föreläsning