Att motstå tomheten - lunchseminarium om inkluderande undervisning utifrån texter av Adrienne Rich, Audre Lorde och bell hooks

  • Date: –14:00
  • Location: Engelska parken 2-1024
  • Lecturer: Patricia Loronzoni, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
  • Organiser: Teologiska institutionens Lika villkorskommitté
  • Contact person: Mikael Larsson
  • Seminarium

I en ofta citerad essä från 1980-talet, Invisibility in Academe, skriver Adrienne Rich om känslan av att se in i en spegel och bara möta tomhet. Att motstå tomheten, att kräva att bli sedd och hörd tar energi. Med utgångspunkt i texter av Adrienne Rich, Audre Lorde och bell hooks, ägnas lunchseminariet åt att diskutera vad inkluderande undervisning kan vara, och hur vi som lärare undviker risken att lägga över ansvaret för inkludering på den som redan kämpar mot osynliggörande. Patricia Lorenzoni introducerar. Textunderlag finner ni längst ner på denna sida. Lika villkorskommittén bjuder på lunchmacka (till de 50 första). Anmälan (för macka) på denna länk. Sista dag för anmälan är 7/10. Det går bra att komma utan anmälan med egen lunch.

Additional information