Exegetiska dagar: Bibeln i politiken

  • Date:
  • Location: Universitetshuset, sal VIII (4/10), Blåsenhus sal 12:229 (5/10) eller via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66198340728
  • Website
  • Contact person: Mikael Larsson
  • Konferens

Årets exegetiska dagar handlar om politiska bibelbruk i samtiden.

Första dagen (4/10) är öppen för allmänheten och bjuder på tre internationella key notes. Athalya Brenner-Idan jämför det politiska samtalet i Israel och Nederländerna under pandemin. Andrew Mein ger perspektiv på politiska bibelbruk under första världskriget och hur det också präglat forskningen om Israels historia. Karin Berber Neutel talar om nationalistiska partiers användning av det "bibliska kulturarvet", framför allt  i Tyskland och Norden.  

Andra dagen (5/10) vänder sig till undervisande lärare i bibelvetenskap (och angränsande ämnen) och handlar om hur temat kan hanteras i undervisningen. Då erbjuds Workshops med Mikael Larsson och Hanna Liljefors, samt Karin Berber Neutel, och en avslutande utblick med Håkan Bengtsson. Obs att lokalen ändrats till 12:128.

För deltagande via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/66198340728) krävs ingen föranmälan. För deltagande på plats meddela Hanna Liljefors (hanna.liljefors@teol.uu.se).

Se bilagan för fullständigt program.

 

4/10
11.15-12.30 Prof. em Athalya Brenner-Idan (Amsterdam/Tel Aviv)
“Bible, theology and politics in times of pandemics”
Respondent: Dr Sebastian Selvén (Falun)

 

14:00-15.15  Dr Andrew Mein (St Andrews)
“British Biblical Scholarship and Political Propaganda during the First World War”
Respondent: Dr Valérie Nicolet (Paris)

 

15.45 - 17.00 Dr Karin Berber Neutel (Umeå) 
"The Bible in Anti-Migration Politics in Northern Europe"
Respondent: Dr Hanna Stenström (Stockholm)

Additional information