Tredje generationens överlevande. Minne antisemitism och identitet i spåren av Förintelsen

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Lecturer: Dr. Anna Sarri Krantz, Lunds universitet
  • Website
  • Organiser: The forum for Jewish Studies
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Seminarium

(About Third generation survivors. A social anthropological study on memory, anti-Semitism and identity in the wake of the Holocaust).

Presentation av den år 2018 i Lund i socialantropologi framlagda avhandlingen Tredje generationens överlevande. En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen.

Online: Zoom
Samarrangemang med Historiska institutionen.

Tredje generationens överlevande. Minne antisemitism och identitet i spåren av Förintelsen