Rasismens klassade logiker

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom 22-1017, House 22. Engelska parken, Uppsala University
  • Lecturer: Mikael Svensson, Doctor of sociology and teacher and researcher at Södertörn University. Discussant: Daniel Strand, CEMFOR.
  • Website
  • Organiser: Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR)
  • Contact person: Daniel Strand
  • Seminarium

How can ´class` have significance for different types of racist practices, where the premise is that racism can take on different expressions and have different causes depending on ´class position`.

ABSTRACT

I stället för att fastna i diskussioner om vilken samhällsklass som är mer eller mindre rasistisk – där rasismen främst placeras i arbetarklassen – kommer jag fokusera på hur klass kan ha betydelse för olika typer av rasistiska praktiker, där utgångspunkten är att rasism både kan ta sig olika uttryck och ha olika orsaker beroende på klassposition.

I min avhandling Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativa särskiljande praktiker (Svensson 2019) – som bygger på observationer och intervjuer med personer i arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive observationer och intervjuer med personer i mer privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mycket fördelaktigt område – har jag undersökt rasistiska praktiker kopplat till för klass utmärkande sammanhang som arbete och boende.

  Flera tydliga klasskillnader visar sig, där bland annat de med mer privilegierade klasspositioner oftare exploaterar arbetskraft i olika former eller från ett klass- och statusmässigt överläge korrigerar grannar och kollegor med ”utländsk bakgrund”, medan de med arbetarklasspositioner i liknande situationer i stället oftare försöker exkludera eller undvika personer de anser har ”utländsk bakgrund”. Jag kommer att diskutera hur klasspositionen i sig själv är en avgörande mekanism för att förstå de olika praktikerna och klassmässiga skillnaderna. Jag kommer också diskutera betydelsen av rasistiska uppfattningar om specifika rasifierade ”grupper” legitimerade av vad Dave Elder-Vass definierar som faktiska och föreställda normcirklar, rasifierade hierarkier på bostads- och arbetsmarknaden i relation till strävan efter klass- och statusmässig uppåtgående mobilitet, utestängningsmekanismer kopplade till yrkesprofession och språk och vad Charles Tilly benämner som anpassningsmekanismer.
 

........................................................................................................................
Seminariet hålls på campus Engelska parken i sal 22:2017. Anmälan krävs.

På grund av rådande omständigheter kommer seminariet att även hållas digitalt via Zoom. Anmälan krävs.

Anmälan till CAMPUS här (begränsade antal platser)
Anmälan till ZOOM här

Varmt välkomna med er anmälan senast den 6 oktober 2020!