CANCELLED! "Antisemitism in the Church of Finland after World War I"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken sal 2-1077
  • Lecturer: Dr Paavo Ahonen, University of Helsinki and guest researcher at the Department of History, Uppsala University.
  • Website
  • Organiser: Forum för judiska Studier
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Paavo Ahonen är kyrkohistoriker, verksam vid universitetet i Helsingfors. Han disputerade år 2017 på avhandlingen Antisemitismi Soumen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933. Dr, Ahonen är under VT 2020 gästforskare vid FJS/Historiska institutionen och är i färd med att skriva den finska antisemitismens historia med fokus på den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Samarrangemang med Historiska institutionen.