INSTÄLLT! Tredje generationens överlevande. Minne antisemitism och identitet i spåren av Förintelsen

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken sal 2-1077
  • Lecturer: Dr. Anna Sarri Krantz, Lunds universitet.
  • Website
  • Organiser: Forum för judiska Studier
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Presentation av den år 2018 i Lund i socialantropologi framlagda avhandlingen Tredje generationens överlevande. En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen.
Samarrangemang med Historiska institutionen.