MASTERPROGRAM I RELIGIONSVETENSKAP

Masterprogram i religionsvetenskap har fyra möjliga inriktningar:

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Bibelvetenskap

Kyrko- och missionsstudier

Tros- och livsåskådningsvetenskap

Inom ramen för masterprogrammet i religionsvetenskap läser du kurser inom din valda inriktning. Dessutom finns möjlighet att välja kurser ur Teologiska institutionens övriga kursutbud. För att underlätta planeringen av dina studier har vi sammanställt vad vi kallar rekommenderade studieplaner, det vill säga förslag på hur du kan lägga upp dina studier.

Samtliga inriktningar kan avslutas med en magisterexamen om 60 hp.

Har du frågor? Kontakta vår studievägledare