SEMINARs spring 2020

28 January
“JEREMY BENTHAM AND THE RABBI OF SLONIM: A FORGOTTEN ENCOUNTER IN THE 1780'S”

Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) Gamla torget 3, 3rd floor, IRES Library, professor Israel Bartal, Hebrew University,  Samarrangemang med Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) och Paideia. 

30 January
"CULTURES AS TEXT-LINES: A MODERN JEWISH PROPOSAL FOR GLOBAL CO-READERSHIP" 

Universitetshuset, sal IV. Fania Oz-Salzberger: Hedersdoktorsföreläsning. Samarrangemang med Teologiska fakulteten och Paideia. 

5 February
”BEYOND THE WITNESS”
Dr. Rebecka Katz Thor, Södertörns högskola. 

Katz Thor är i sin forskning intresserad av bildproduktion och dess relation till historiska, etiska och politiska anspråk. Hon disputerade 2018 på avhandlingen Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations, en undersökning av bilden-som-vittne i tre filmer som använder arkivmaterial från Förintelsen. Seminarieledare: Patricia Lorenzoni. Samarrangemang med CEMFOR.

13 February
PRESENTATION OM DEN NAZISTISKA BIBELN
Docent Anders Gerdmar, Skandinavisk Teologisk Högskola, Anders Gerdmar är teol dr och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet samt rektor för Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala. Hans forskning kretsar kring Nya testamentets judiska kontext samt teologi och antisemitism, det senare främst dokumenterat genom boken Roots of Theological Antisemitism, Brill 2009. Han arbetar för närvarande med en samlingsvolym för Mohr Siebeck med arbetstiteln ”Salvation is from the Jews. From anti-Jewish exegesis to the Nazi Bible”. Samseminarium med Bibelvetenskap.

 4 March
PRESENTATION AV NYA DOKTORANDPROJEKT INOM FÄLTET JUDISKA STUDIER I SVERIGE (OCH FINLAND)


Adam Lundberg, Kulturgeografi UU, “Contested Jewish place after the holocaust. Spatial memories and landscape ruination in Berlin and Malmö”Martin Englund, Historia SH, ”Migrantgenerationen 68”. 
Victoria Orden Martinez, Historia, LiU, “Afterlives: Histories of women concentration camp survivors in Sweden”. 
Julia Sahlström, Historia, SU, “Memory and Justice: Swedish-Jewish Responses to the Holocaust. SU.
Miriam Sellén, Hebreiska bibelns exegetik UU, "Dangers, Borders and Intimacy: Sacrifice and Covenant in Early Rabbinic Texts".
Mercédesz Czimbalmos, Religionshistoria/Judaistik, ÅA, “Discourses on intermarriage and conversion among Finnish Jewry, relating it to research on changing values in and religious outlooks of contemporary Scandinavia”.

Evenemanget är främst avsett för doktoranderna och deras handledare men eventuella övriga intresserade är också välkomna.

10 March
”SVENSK FILM OCH FÖRINTELSEN”


Åsa Bergström är doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet. Föreläsningen är både en exposé över svensk förintelsefilm och en presentation av ett pågående avhandlingsprojekt i filmvetenskap. Projektet behandlar hur man i Sverige skildrat Förintelsen i rörliga bilder. Det är arkivdrivet och materialet består primärt av journal-, dokumentär- och spelfilm från andra världskriget fram till i dag.

Samarrangemang med Hugo Valentin-centrum.

24 March (Inställt)
”DEN TIDIGA KRISTNA RÖRELSENS TVÅ MISSTAG: FÖRÄNDRAD KRISTEN SJÄLVFÖRSTÅELSE I MÖTET MED JUDISK TRO”


Professor Jesper Svartvik, 2009–2018 innehavare av Krister Stendahls professur i   religionsteologi. 2020–2021 innehavare av Corcoran-professuren vid Boston College, 

Jesper Svartvik var från 2009 till 2018 förste innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Han har skrivit tio böcker, bland annat den verkningshistoriska studien Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid (2006, 2:a utg. 2019). Svartvik har även varit en av redaktörerna för fyra böcker, bland annat Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships (2011, italiensk översättn. 2012), Krister Among the Jews and Gentiles: Essays in Appreciation of the Life and Work of Krister Stendahl (2018) samt Enabling Dialogue about the Land (2020). 

Samarrangemang med Bibelvetenskap. Allmän föreläsning.

15 April (Inställt)
”ATT UNDERVISA OM DET OFATTBARA- EN ÄMNESDIDAKTISK STUDIE OM KUNSKAPSOMRÅDET FÖRINTELSEN”


Dr Ylva Wibaeus, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet,  PRELIMINÄRT DATUM
Ylva Wibaeus är universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning historia, vid Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet. Hon har särskilt intresserat sig för frågan om hur skolans kunskapsuppdrag och dess värdeuppdrag kan integreras i ämnesundervisning. Detta inkluderar även frågor om hur antisemitism och rasism etc. kan bekämpas. Hon är vidare ordförande i Svenska Korczaksällskapet och i denna egenskap engagerad i frågor som rör barns rättigheter och barnets rätt till respekt på alla nivåer i samhället. I avhandlingen Att undervisa om det ofattbara- en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen (2010) belyses och diskuteras dels frågor om syfte och principer för urval när det gäller vad för slags kunskaper om Förintelsen och dess historia som väljs ut och varför just dessa. Dels frågor om hur, dessa kunskaper möter eleven och åstadkommer ett lärande som ger de önskade effekterna.

22 April (Inställt)
”TREDJE GENERATIONENS ÖVERLEVANDE. MINNE ANTISEMITISM OCH IDENTITET I SPÅREN AV FÖRINTELSEN”


Dr. Anna Sarri Krantz, Lunds universitet. Presentation av den år 2018 i Lund i socialantropologi framlagda avhandlingen Tredje generationens överlevande. En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

29 April (Inställt)
“ANTISEMITISM IN THE CHURCH OF FINLAND AFTER WORLD WAR I”


Dr Paavo Ahonen, University of Helsinki and guest researcher at the Department of History, Uppsala University,
Paavo Ahonen är kyrkohistoriker, verksam vid universitetet i Helsingfors. Han disputerade år 2017 på avhandlingen Antisemitismi Soumen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933. Dr, Ahonen är under VT 2020 gästforskare vid FJS/Historiska institutionen och är i färd med att skriva den finska antisemitismens historia med fokus på den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

6 May
WEBINAR - ”ETT BIBLIOTEK I BEHOV AV KÄRLEK OCH ETT FORSKNINGSPROJEKT” 


Bibliotekarie Malin Norrby, Judiska biblioteket, Stockholm och professor Lena Roos, tidigare föreståndare för Forum för judiska studier, UU, numera vid Södertörns högskola, 

Presentation av både Judiska bibliotekets samlingar och av ett forskningsprojekt utgående från dessa: Projektet ”Spår av jiddischkeit” beviljades nyligen anslag från Riksbankens jubileumsfond på närmare 860 000 kronor. Dess syfte är att inventera samlingen och göra den sökbar genom databaserna LIBRIS och WorldCat samt att välja ut de arbeten som bör digitaliseras. I projektet ingår Simo Muir, jiddischexpert från Helsingfors universitet, Malin Norrby och Lena Roos. Till det är dessutom knutet ett delprojekt i vilket bland annat bibliotekets unika klassificeringssystem analyseras.

Lena Roos är professor vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist. För närvarande arbetar hon med tre forskningsprojekt: 1. God of small things: Judisk tidigmodern fromhetslitteratur för kvinnor; 2. Judiska identiteter runt Östersjön; 3. Gardening for God and neighbor: samfundsbaserade gemenskapsodlingar i urbana miljöer.

Malins Norrby har arbetat med biblioteksledning på olika nivåer i över ett decennium och är också frilansskribent med huvudfokus inom religion, kultur och kulturhistoria. Hon har arbetat på Centrum för religionsdialog på Stockholms Stift. Sedan 2018 är hon verksam vid Judiska Biblioteket i Stockholm, där hon arbetar med biblioteksledning och utveckling av det nya biblioteket.

14 May (Inställt)
“CIRCUMCISION IS NOTHING, AND FORESKIN IS NOTHING’: A NON-REFORMATION READING OF PAUL’S LETTERSAND PEACE UPON THE ISRAEL OF GOD’: A NON-REFORMATION READING OF PAUL"


Professor Paula Fredriksen, Boston University.
Paula Fredriksen, the Aurelio Professor of Scripture emerita at Boston University, since 2009 has been Distinguished Visiting Professor of Comparative Religion at the Hebrew University, Jerusalem. A fellow of the American Academy of Arts and Sciences, she also holds two honorary doctorates in theology and religious studies. She has published widely on the social and intellectual history of ancient Christianity, and on pagan-Jewish-Christian relations in the Roman Empire. Author of Augustine on Romans (1982) and From Jesus to Christ (1988; 2000), her Jesus of Nazareth, King of the Jews, won a 1999 National Jewish Book Award. More recently, she has explored the development of Christian anti-Judaism, and Augustine’s singular response to it, in Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism(2010); and has investigated the shifting conceptions of God and of humanity in Sin: The Early History of an Idea (2012). Her latest study, Paul: The Pagans’ Apostle (2017), places Paul’s Jewish messianic message to gentiles within the wider world of ancient Mediterranean culture.

Samarrangemang med Bibelvetenskap. Efterföljande debatt med Karl Olav Sandnes, MF Vitenskapelig Höyskole i Oslo och James Kelhoffer, Uppsala universitet. Cecilia Wassén moderator. 

20 May
“THE ROLE OF COURIERS IN SPREADING AWARENESS OF MASS MURDER AND ESTABLISHING JEWISH RESISTANCE MOVEMENTS”


Dr. Sylwia Szymanska-Smolkin, Researcher at the Hugo Valentin Center, Uppsala university, 

Sylwia Szymańska-Smolkin is a Postdoctoral Research Fellow in Holocaust Studies at the Hugo Valentin Centre. She holds a PhD in History and Jewish Studies from the University of Toronto. Sylwia has a research and teaching expertise in the history of the Holocaust and Eastern European Jewry. Her dissertation, “Fateful Decisions: The Polish Policemen and the Jewish Population of Occupied Poland, 1939-1945”, examines the complicity of the Polish policemen in the Holocaust in occupied Poland.

Samarrangemang med Hugo Valentin-Centrum.

28 May
"BEYOND THE PALE: HOW 20TH/21ST CENTURY IMMIGRATION AFFECTED JEWISH CULTURAL LIFE IN SWEDEN"


Dr. Karen Uslin, adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University, 
Karen Uslin is adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University. She received her Ph.D. in musicology from The Catholic University of America in 2015. Dr. Uslin’s main areas of expertise include music from the concentration camp of Theresienstadt and music from Central/Eastern Europe. Her current work includes examining music criticism during the period of World War II. She also has interests in Jewish music traditions in Latin America and an active performance career.

 

SEMINars in fall 2020

24 September
Webinar: "Socialism på Jiddish: Judiska arbeter bund i Sverige".
Håkan Blomqvist
 docent i historia vid Södertörns högskola och författare till ett flera uppmärksammade böcker om arbetarrörelse, nationalism och antisemitism. Berättar om bortglömt kapitel i både historieskrivningen om svensk arbetarrörelse och i svensk-judisk historia om det ickesionistiska judiska arbetarpartiet Bund bland flyktingar i Sverige under och efter andra världskriget.

Abstract
Opposition var den judiska arbetarrörelsen Bunds existensvillkor, men inte för oppositionens egen skull. Bund grundades i övertygelsen om att den judiska frågan endast kunde lösas genom den internationella arbetarklassens frigörelse från allt förtryck på väg mot en värld utan gränser av jämlikhet, välfärd och demokrati en socialistisk samhällsordning. Där skulle befolkningarnas breda lager styra, inte rabbinernas religiösa läror, kapitalistiska eliter eller kommunistiska partidespoter. Men Bund tillhörde historiens förlorare. Den djupt och brett förankrade rörelsen krossades under terror och folkmord, skingrades i exil, drevs in i sitt skal av övermäktiga politiska krafter och undergrävdes genom assimilering när tiden gick och världen förändrades. Socialism på jiddisch : Judiska Arbeter Bund i Sverige  handlar om den processen på en plats i världens utkant.

13 October
Masada: Last Stronghold of the Jewish Resistance against Rome"
Open lecture - AGORA lecture series. The second of four lectures within the AGORA network. 
Jodi Magness, University of North Carolina.  

Abstract
In the first century B.C.E., Herod the Great, who ruled Judea as client king on behalf of Rome, built a fortified palace atop the mountain of Masada overlooking the Dead Sea. Seventy years after Herod's death, the First Jewish Revolt against Rome broke out and Jewish rebels occupied Masada. According to the ancient historian Flavius Josephus, at the end of the revolt the Romans besieged the mountain and the Jewish rebels committed mass suicide. 
In this slide-illustrated lecture, we survey the history and archaeology of Masada, including the results of excavations in the Roman siege works which Professor Jodi Magness codirected in 1995. We end by considering the controversies surrounding Josephus’ story of the mass suicide.

15 October
Open lecture: "Jewish or Minority-ish? Jewish Identity in Multicultural Norway"

Professor Cora Alexa Døving. Døving is a research professor at the Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies. Her field of research covers different aspects of Minority- and majority relations, Racism, Islamophobia and Antisemitism. Shei is the project leader of the research project
Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway.
Organizer: School for Historical and Contemporary Studies, Södertörn University