SEMINARs spring 2017

25 January 15.15-17.00. Doktorand Stéphan Bruchfeld, Idéhistoria, UU, Vad menas med ”Förintelsen”? Samarrangemang med CemFor

26 January 15.15-17.00. Professor Motti Zalkin, Ben Gurion University of the Negev, Israel, Lithuanian Jewry and the Concept of ”East European Jewry”. Samarrangemang med HVC/JiS

21 March 15.15-17.00. Doktorand Lior Becker, HVC/Historiska institutionen, UU, Yizkor books: Researching an Unexplored Memory Culture”. Samarrangemang JiS/HVC 

23 March 15.15-17.00. Doktorand Natalie Lantz, GT/HebreiskaBibeln, UU, Kantilering av den hebreiska bibeln. Samarrangemang med GT/Hebreiska bibeln

5 April 13.15-15.00. Universitetslektor Per Hammarström, Judiska konversioner till kristendomen i Sverige under 17- och 1800-talet. Samarrangemang JiS, HVC, Historiska institutionen

21 April, 15-17, Eng 1-0062, Cecilia Wassén, Den judiske Jesus. Bokpresentation med efterföljande samtal. Samarrangemang med Teologiska studierådet

23 May, 15.15-17.00 Doktorand Olof Bortz, Historia, SU, New perspectives on Raoul Hilberg and the Holocaust. Samarrangemang HVC

7 June 15.15–17.00, Teuvo Laitila, Judendomen och de ortodoxa kyrkorna/Presentation av nyutkommen bok (på finska) om antisemitismen i Finland. Möjligen skulle man ordna ett panelsamtal om likheter och skillnader mellan svensk och finska antisemitism.  Samarrangemang CemFor/HVC

SEMINARs in fall 2017

6 september, Professor Malin Thor Tureby, Historiska institutionen, LiU, Judiska kvinnor. Presentation av nytt forskningsprojekt, Samarrangmang med JiS, HVC, Historiska institutionen

September Professor emeritus Lasse Dencik, Roskilde Universitetscenter, Antisemitismen i dagens Sverige – motstridiga bilder (utifrån artikeln i nya Nordisk judaistik),  Samarrangemang med HVC, CRF och Historia.

26 september, Dr. Lukasz Gorniok, Mottagandet av de polska judarna 1968, Samarangemang med JiS/ HVC och Historiska institutionen

15 oktober (preliminärt) 15.15-17 Karin Hedner Zetterholm, Inte i himlen. Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition, Bokpresentation, Samarrangemang med Hebreiska bibeln/Religionshistoria

17 October 15.15–17.00 Eng 1 1060 Docent Karin Hedner Zetterholm, Lunds universitet, Inte i himlen. Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition. Bokpresentation. Samarrangemang med Hebreiska bibeln/GT och Religionshistoria.

Docent Karin Hedner Zetterholm är universitetslektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar i judaistik med inriktning på rabbinsk judendom och dess inflytande på modern judendom. Sin huvudsakliga undervisning bedriver hon för närvarande inom det engelsk-språkiga masterprogrammet Religious Roots of Europe, ett program där särskilt den betydelse interaktion mellan judar, kristna och muslimer under de första 800 åren av vår tideräkning haft för respektive traditions utveckling och särdrag står i fokus. Karin Hedner Zetterholms huvudsakliga forskningsområde är rabbinsk judendom och dess utveckling i förhållande till kristendomen. Särskilt sysslar hon med rollen Jesus-orienterade grupper spelade för framväxten av den rabbinska judendomen. För närvarande är hon projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Bortom teologi: antik polemik, identitetsskapande och modern forskning”.

7 November 16.15–18.00 Eng 16-0043 Professor Reuven Snir, University of Haifa/Göteborgs universitet, Baghdad Spring, 1924 — Jerusalem Winter, 1984:  The Emergence of a New Arab-Jewish Vision and its Demise. Arrangeras av Institutionen för semitiska språk tillsammans med FJS.

Professor Reuven Snir har specialistkunskaper i teoribildning inom områdena modern arabisk litteratur, arabisk litteratur i Irak, arabisk-judisk identitet i arabisk litteratur och palestinskt drama. Han är internationellt känd i ämnet arabisk litteratur, verksam vid University of Haifa och innevarande termin vid Göteborgs universitet.  Professor Reuven Snir har medverkat i och författat ett stort antal betydande studier i ämnesfältet modern arabisk litteratur. Exempel på forskningsfält är modern irakisk litteratur och samhälle, arabisk-judisk identitet och palestinskt drama. Hans senaste omfattande studium Modern Arabic Literature: A Theoretical Framework (2017), har erhållit goda recensioner.

23 November 14.15–16.00, Eng 22-0031 Professor Meir Bar-Ascher, Hebrew University, Jerusalem, "We have made it an Arabic Qur'an that you may understand": The permissibility of translating scripture in Islam in contrast with Judaism and Christianity

Professor Meir Bar-Asher was born in the village of al-Rashidiyya in southeast Morocco and brought up and educated in Jerusalem. He has done his academic studies at the Hebrew University of Jerusalem. His Ph.D. dissertation on early Imami-Shi`i exegesis was submitted in 1991. During his Ph.D. studies he spent one year in the university Sorbonne in Paris. He teaches at the department of Arabic Language and Literature at the Hebrew University of Jerusalem where he has been the director of the Institute of Asian and African Studies. Professor Bar-Asher is an expert on Quranic Studies and Shi`i Islam. He is the author of several books and numerous articles in the field of Imami Shi`ism and Quran.

8 November 13.15–15.00, Fil dr. Mordechai Giloh, Idéer som drivkraft. Alva Myrdal och de överlevande från nazisternas koncentrationsläger. Samarrangemang med Historiska institutionen

Fil dr. Mordechai Giloh är disputerad kemist, född i Sverige men bosatt i Israel. Han arbetar sedan flera år på ett forskningsprojekt om mottagningen I Sverige av de överlevande från Förintelsen, till vilka hans mor hörde. Han har skrivit om Doverstorpslägret, om relationen i de svenska lägren mellan polska och judiska kvinnliga tidigare koncentrationslägerfångar och den antisemitism som förekom samt hur den hanterades av de svenska myndigheterna. Vidare har han analyserat den lägertidning, Via Suecia, som svenska myndigheter gav ut och distribuerade i lägren, en verksamhet i vilken Alva Myrdal var involverad genom sin roll i Samarbetsnämnden för demokratiskt utvecklingsarbete.

5 December 15.15–17.00 Professor Daniel Lasker, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Christian Hebraism and Karaism: The Swedish Connection

Prof. Daniel J. Lasker is the Norbert Blechner Professor of Jewish Values in the Goldstein-Goren Department of Jewish Thought at Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel. He holds a Ph.D., M.A. and B.A. from Brandeis University, and also studied at Hebrew University. Prof. Lasker has taught at Yale University, Princeton University, University of Toronto, Ohio State University, University of Texas, University of Washington, Boston College and other institutions. He is the author of over two hundred publications in the fields of medieval Jewish philosophy (especially on the thought of Rabbi Judah Halevi), the Jewish-Christian debate, and Karaism. His most recent books are From Judah Hadassi to Elijah Bashyatchi: Studies in Late Medieval Karaite Philosophy (Leiden/Boston: Brill, 2008); and The Sage Simhah Isaac Lutski. An Eighteenth-Century Karaite Rabbi. Selected Writings (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2015 [Hebrew]).

13 December 13.15–15.00 Docent Teuvo Laitila, University of Eastern Finland, The status and position of the Jews in in the Baltic states during the interwar years

Docent Teuvo Laitila is Assistant professor in Orthodox Church History, Comparative Religion at University of Eastern Finland. He received his doctorate in 2001. His fields of interest include religion (particularly Orthodox Christianity and Islam) in relation to state and nationalism in Eastern Europe, Christian-Muslim relations (in the Balkans and the Near East) and popular religion in Eastern Europe. He also has an interest in the Far East, especially Japan.