Seminars and conferences

Forum for Jewish Studies (FJS) regularly organizes seminars, lectures and workshops with both Swedish and international scholars. International speakers usually participate at our seminars as part of our collaborations with Paideia - The European Institute for Jewish Studies. FJS usually organizes between six and eight seminars / lectures per semester. In addition, an annual workshop is arranged for doctoral students at Swedish universities in the field of Jewish studies. We offer the possibility to present texts and applications for funds within FJS's area of ​​activity at FJS 'seminars. The seminars are often organized  together with other departments within Uppsala University and are held on Tuesdays, Wednesdays (which is most common) or Thursdays 15.15–17.00 or (less commonly) 13.15-15.00.

Forum for Jewish Studies also organizes conferences. To date two major international conferences have been held: “Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden,” together with Moses Mendelsohn Zentrum in Potsdam, and “Children of Abraham: Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting” (2019). In addition, FJS regularly participates as a co-organizer of conferences organized by other  institutions at Uppsala University and different collaboration partners.

Autumn semester 2021

Etiska utmaningar med att digitisera de överlevandes berättelser

Datum: Torsdag den 9 september
Tid: 13.15-15.00
Plats: Zoom

Vi gästas av Malin Thor Tureby, professor vid Malmö universitet, som ska prata om "Etiska utmaningar med att digitisera de överlevandes berättelser". 

Malin Thor Tureby är professor i Historia vid Institutionen Samhälle, Kultur & Identitet. Hennes forskning hör hemma i flera stora tvärvetenskapliga forskningsfält: muntlig historia/oral history, kulturhistoria och kulturarvsstudier, migrations- och minoritetsstudier, Förintelsestudier och judisk historia. Hon är särskilt intresserad av frågor som berör digitalisering, kulturarv, arkiv och samlingar samt forskningsetik.
Thor Tureby är forskningsledare för tre externfinansierade forskningsprojekt: Berättelser som kulturarv (VR), Judisk och Kvinna (VR) och DigiCONFLICT (JPICH & RAÄ). Hon är sedan 2016 en av tre ordföranden för det internationella nätverket Oral History and Life Stories vid ESSHC. 2019-2020 arbetade hon som förordnad expert inom utredningen om ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01). Malin Thor Tureby är sedan 2020 ledamot för humaniora och samhällsvetenskap i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

Uppdrag historia och demokrati: Perspektiv på elevresor till Förintelsens minnesplatser

Datum: Torsdagen 23 September
Tid: 13.15 - 15.00

Ola Flennegård, doktorand vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Förintelsen är den enda historiska händelse som genererat ett eget internationellt forskningsfält inom utbildningsvetenskap, där bland annat utbildningsresor till Förintelsens minnesplatser analyserats. Trots att många svenska ungdomar under sin skoltid deltar i sådana resor, är de inte beforskade. Hur inramas de, vilka didaktiska strategier används och hur kan de förstås i ett vidare utbildningsperspektiv? Ola Flennegård, doktorand vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, presenterar resultat från sitt forskningsprojekt om elevresor till Förintelsens minnesplatser, genomförda i en svensk kontext.

CALL FOR PAPERS - CONFERENCE: JEWISH-CHRISTIAN CONTACTS, PAST AND PRESENT. SWEDEN AND GERMANY COMPARED

Date: 18-20 oktober 2021

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, we also welcome papers and sessions that deal with either Germany or Sweden specifically.
Read more here

Please submit your abstract before Jan 10th, 2021

Further information: Lena Roos, lena.roos@sh.se, professor of the Study of Religions, Södertörn University.

Organisers: The Study of Religions at the School of Historical and Contemporary Studies, Södertörn University. Forum for Jewish Studies (FJS) is a co-organizer together with Södertörn University, Paideia and Moses Mendelsohn Zentrum.

Remember us To Life - Vulnerable Memory in a Prospective Monument, Memorial and Museum

Datum: November

Rebecka Katz Thor will present her project on memory work as a way of highlighting a societal wound. The research will follow the creation of a Swedish Holocaust museum, a monument over Swedish colonialization and a memorial for the victims of mass murderer Peter Mangs. See this link to Riksbankens Jubileumsfond for a more detailed description.

REBECKA KATZ THOR is a researcher and writer. She holds a PhD in Aesthetics from Södertörn University, Sweden. Her research focuses on the aesthetics of commemoration, image production’s and contemporary art’s relation to historical, ethical and political claims. She leads the research project entitled Remember us To Life - Vulnerable Memories in a Prospective Monument, Memorial and Museum, funded by Riksbankens Jubileumsfond 2021-2023. The research will follow three ongoing commemorative projects in Sweden and investigate their relationship to notions of vulnerability and grievability. Her dissertation Beyond the Witness – Holocaust Representation and the Testimony of Images investigates the image-as-witness in three films made of archival materials. She is active as a critic, writer, lecturer and teacher in aesthetics and art theory. She has an MA from the New School for Social Research, New York and was a researcher at the Jan van Eyck Academie, Maastricht.

SEMINARS AND CONFERENCES 2021

MUSIC IN IRAQ: A JEWISH-ARAB CULTURE

Date: 10 February
Time: 15.15–17.00
Online: Zoom 

Dafna Dori, doctoral studet, department of musicology, Uppsala University.

Dafna Dori is a music and singing teacher, and a PhD student at the department of musicology in Uppsala. She is due to complete her studies in January 2021. Her dissertation focuses on the brothers Al-Kuwaity, Jewish musicians whose impact on Iraqi music lasts until today.

CENTRALA TEMAN I DEN BIOGRAFISKA LITTERATUREN OM/AV FLYKTINGAR SOM KOM TILL SVERIGE FRÅN POLEN PÅ GRUND AV DEN ANTISEMITISKA KAMPANJEN 1967-1972

Date: 2 March
Time: 15.25-17.00
Online: Zoom

Martin Englund

Ventilering av avhandlingskapitel. Martin Englund är doktorand i historia vid Södertörns högskola. Texten skickas ut via FJS:s utsslista den 23 februari. Te ten kommer att vara runt 50 sidor och är en del av ett kapitel i Martins kommande avhandling. Till detta kommer en kort text som beskriver avhandlingsprojektet. Martin kommer också att inledningsvis beskriva sitt projekt. De som hinner läser vad de kan men det går också bra att bara sitta med och delta i diskussionerna.

Texter till seminaret: 
Teman från publicerade biografier
Tre fördjupande steg i tre empiriska kapitel

OPERATION MERCY

Date: 10 March
Time: 15.15–17.00
Online: Zoom

Håkan Bengtsson, docent, Uppsala universitet. 

Evakuering av ”judekristna” april-maj 1948.

Håkan Bengtsson disputerade år 2000 i bibelvetenskap inom Nya Testamentet på en avhandling om bibelkommentarer i Qumrantexterna. Han har undervisat på Högskolan Dalarna, på Uppsala universitet och på Södertörns högskola inom bibelvetenskap (Nya och Gamla testamentet), judendom, kristendomens historia och om religioners roller i politiska konflikter. Han har också varit delaktig i svensk judisk-kristen dialog, och är medlem av Samarbetsrådet för judar och kristna. Hans har bland annat forskat om Dödahavsrullarna, tidig kristen konst i Rom, hermeneutik samt i projekt om bibelforskning och antisemitism. Mellan 2007 och 2015 var han direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Early Hololocaust Memory in Scandinavia

Date: March 25
Time: 13.15-15.00
Place: Zoom

Joint seminar with Hebrew University. Dr Pontus Rudberg, Hugo Valentin Centrum, Uppsala och Dr Johannes Heuman, Högskolan i Jönköping, present their recently published anthology, Early Hololocaust Memory in Scandinavia (Palgrave Macmillan 2021). Discussant is Sharon Kangisser Cohen, the editor of Yad Vashem Studies and the Director of the Eli and Diana Zborowski Centre for the study of the Aftermath of the Holocaust at Yad Vashem.

Sharon Kangisser Cohen is the editor of Yad Vashem Studies and the Director of the Eli and Diana Zborowski Centre for the study of the Aftermath of the Holocaust at Yad Vashem. She received her PhD from the Hebrew University of Jerusalem. She has written two books relating to Holocaust survivor testimony. She is currently working on the post-war diaries of child survivor Yehuda Bacon. 

Judiskt ekonomisk aktivitet och Stockholms omvandling till en modern huvudstad

Datum: 31 mars
Tid: 15.15-17.00.
Plats: Zoom 

Mia Kuritzén Löwengart och Maja Hultman

Projektets övergripande syfte är att studera judars delaktighet i skapandet av den svenska nationella identiteten. Det ansluter sig till internationell forskning som har placerat ekonomiska frågor i centrum av judiska kulturstudier, och som uppfattar ekonomisk aktivitet som en konceptuell ingång till att förstå judisk identitet.
Svenska judars ekonomiska aktiviteter analyseras med särskilt fokus på judiska donatorer och deras bidrag till publika institutioners tillkomst i Stockholm, liksom på de sociala nätverk som användes för donationsverksamheten.
Projektet analyserar tillkomsten av fem publika institutioner och deras byggnader, uppförda mellan 1878 och 1928: Stockholms universitet, Nordiska museet, Stadshuset, Handelshögskolan och Stockholms stadsbibliotek. Byggnaderna blev samtida topografiska symboler för Stockholms utveckling till en modern huvudstad och nationens kulturella utveckling.
Med hjälp av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, biografiska och arkitektoniska metoder och nätverksanalys, liksom rumslig teori, analyseras svenska judars medverkan till tillkomsten av Stockholms moderna institutioner och kan vikten av svenskhet för den samtida judiska identiteten förstås.

Antisemitism in the Church of Finland after World War I

Datum: 20 april
Tid: 15.15–17.00

Dr Paavo Ahonen, Helsingfors universitet

Paavo Ahonen är kyrkohistoriker, verksam vid universitetet i Helsingfors. Han disputerade år 2017 på avhandlingen Antisemitismi Soumen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933. Dr Ahonen är under VT 2020 gästforskare vid FJS/Historiska institutionen och är i färd med att skriva den finska antisemitismens historia med fokus på den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies

Datum: 21 april
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom

Hansalbin Sältenberg, PhD candidate at the department of Gender Studies, Lund University, since 2018. He has a master’s degree in sociology from the same university.  

Discussant Rebecka Katz Thor, researcher and writer. Rebecka Katz Thor holds a PhD in Aesthetics from Södertörn University, Sweden. Her research focuses on the aesthetics of commemoration, image production’s and contemporary art’s relation to historical, ethical and political claims. She leads the research project entitled Remember us To Life - Vulnerable Memories in a Prospective Monument, Memorial and Museum, funded by Riksbankens Jubileumsfond 2021-2023. The research will follow three ongoing commemorative projects in Sweden and investigate their relationship to notions of vulnerability and grievability. Her dissertation Beyond the Witness – Holocaust Representation and the Testimony of Images investigates the image-as-witness in three films made of archival materials. She is active as a critic, writer, lecturer and teacher in aesthetics and art theory. She has an MA from the New School for Social Research, New York and was a researcher at the Jan van Eyck Academie, Maastricht.

SAKRAL JUDISK ARKITEKTUR I NORDEN

Date: 27 April
Time: 15.15–17
Online: Zoom

Daniel Leviathan, Doctoral Student in Jewish Studies at Lund University, researching Jewish sacred architecture in the Nordic countries, with a background in Near Eastern and Classical Archaeology.
 

"AND PEACE UPON THE ISRAEL OF GOD": A NON-REFORMATION READING OF PAUL

Date: 6 May
Time: 15:15-17.00.
Venue: Zoom

Professor Paula Fredriksen, Boston University.

Paula Fredriksen, the Aurelio Professor of Scripture emerita at Boston University, since 2009 has been Distinguished Visiting Professor of Comparative Religion at the Hebrew University, Jerusalem. A fellow of the American Academy of Arts and Sciences, she also holds two honorary doctorates in theology and religious studies. She has published widely on the social and intellectual history of ancient Christianity, and on pagan-Jewish-Christian relations in the Roman Empire. Author of Augustine on Romans (1982) and From Jesus to Christ (1988; 2000), her Jesus of Nazareth, King of the Jews, won a 1999 National Jewish Book Award. More recently, she has explored the development of Christian anti-Judaism, and Augustine’s singular response to it, in Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism (2010); and has investigated the shifting conceptions of God and of humanity in Sin: The Early History of an Idea (2012). Her latest study, Paul: The Pagans’ Apostle (2017), places Paul’s Jewish messianic message to gentiles within the wider world of ancient Mediterranean culture.

Efterföljande debatt med Karl Olav Sandnes, MF Vitenskapelig Höyskole i Oslo och James Kelhoffer, Uppsala universitet.

Samarrangemang med högre seminariet för bibelvetenskap på Teologiska institutionen. 

Rasbiologi och antisemitism

Datum: 19 maj
Tid: 16.15-18.00
Plats: Zoom

Medverkande: Ben Martin, Idéhistoria, UU, Anders Persson, statsvetenskap Linnéuniversitetet, Mirjam Katzin, Malmö kommuns samordnare av insatser mot antisemitism.

Martin inleder, Persson redovisar en helt ny, ännu inte publicerad rapport om antisemitismen i den muslimska världen och Katzin presenterar sin helt nya rapport om antisemitismen i Malmös skolvärld (LMA moderator).

Samarrangemang med CEMFOR.

Inga andra religioner: Nordiska motståndsrörelsens förhandling av religionsbegreppet

Datum: 26 maj
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom

Tomas Poletti Lundström, doktorand i religionshistoira, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, ventilerar ett avhandlingsavsnitt om förintelseförnekande.

Last modified: 2021-09-08