THE FORUM FOR JEWISH STUDIES

We promote, support and coordinate research and teaching on Jewish history, religion and culture in general as well as on the Swedish-Jewish minority. Another key area is classical and modern Hebrew as integral parts of Jewish culture, religion and identity. 

E-SEMINARIUM VIA ZOOM

ETT BIBLIOTEK I BEHOV AV KÄRLEK OCH ETT FORSKNINGSPROJEKT

E-Seminariet kommer att sända via Zoom. Länk kommer att läggas upp här.

Datum: Onsdag 6 maj
Tid: 15.15–17.00
Plats: Länk via Zoom  


Bibliotekarie Malin Norrby, Judiska biblioteket, Stockholm och professor Lena Roos, tidigare föreståndare för Forum för judiska studier, UU, numera vid Södertörns högskola, För mer info här

The journal Nordic Judaism

READ THE LAST RESEARCH  - Tidskriften Nordisk Judaistisk (The journal Nordic Judaism) 

The journal Nordisk Judaistisk, Scandinavian Jewish Studies is being launched as a digital magazine!
Free to read it, but please register for automatic notification every time a new number is out.

Nordisk Judaistik