Med kunskap om religion förstår du världen bättre

Nathan Söderbloms minnesfond

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Förvaltningsnämnden (styrelsen) är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande.

Sista ansökningsdatum är den 28 februari.

Mer information hittar du här. 

Senast uppdaterad: 2021-02-24