Med kunskap om religion förstår du världen bättre

läs hos oss i vår

Anmälan till vårterminen är nu öppen!

Läs mer om alla våra utbildningar och anmäl dig på antagning.se.

Sista dag för anmälan är 15 oktober.

.