Upptäck världen

Uppsala universitet har utbytesavtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Ett samarbetsavtal om studentutbyte innebär att universiteten byter studenter med varandra och därför inte tar ut någon studieavgift. Om avtalet avser ett enstaka ämne vid Uppsala universitet administreras avtalet av institutionen. Om avtalet är universitetsgemensamt, det vill säga omfattar flera ämnen, administreras det av Internationella kansliet vid Studentavdelningen.

Här hittar du information om Universitets gemensamma utbyten

Teologiska institutionen erbjuder några utbytesmöjligheter inom programmen Erasmus+ och Nordplus.

Behörighet: Vid ansökningstillfället måste du vara registrerad vid Teologiska institutionen och ha avslutat minst en termins heltidsstudier (30 hp). Vid avresedatum måste du ha avslutat minst två terminers heltidsstudier (60 hp) vid institutionen.

Studentutbyte med Erasmus+

Durham kräver kunskaper i engelska på nivå B2 enligt CEFR-skalan. Utbyte för ett helt år rekommenderas på grund av undervisningssystemet. Endast höstterminen är också möjligt, men det går tyvärr inte att åka under vårterminen.

Studentutbyte med Nordplus
Det finns även ett utbytesprogram mellan de nordiska länderna, kallat Nordplus. Inom det Teologiska Nordplus-nätverket har vi möjlighet till utbyte med följande utländska universitet:

Stipendier, studiemedel och försäkring
Både Erasmus- och Nordplusstudenter kan ansöka om stipendium. Dessutom kan du få studiemedel från CSN för dina studier utomlands samt söka merkostnadslån för resan. Mer information om stipendier och CSN.

Utbytesstudenter täcks av Kammarkollegiets UT försäkring. Det är viktigt att du tar med dig European Health Insurance Card (EU-kortet) när du reser. EU-kortet utfärdas av Försäkringskassan.

Ansökningsperioder
Studentutbyte under följande hösttermin eller ett helt läsår

  • Alla universiteten: 1 mars – 15 mars.

Studentutbyte under följande vårtermin

  • Köpenhamn: 16 augusti - 31 augusti.
  • Alla andra universitet förutom Durham: 1 september - 15 september.

Det går tyvärr inte att ansöka om utbyte till Durham för vårterminen.

Ansökningsförfarande
Fyll i blanketten nedan och skicka den till cameron.ross@teol.uu.se under tillämplig ansökningsperiod. Endast ansökningar som inkommer inom den angivna ansökningsperioden tas under beaktande.

Blankett för ansökan om utbytesstudier

Om flera studenter anmäler intresse till samma universitet kommer ett urval att ske efter följande kriterier: antal poäng, antal studieår samt studietakt. De antagna studenterna väljer kurser i samaråd med vår studievägledare och får av koordinatorn för utbytesstudier hjälp med att fylla i partneruniversitetets egna ansökningsblankett. Partneruniversitetet fattar sedan det slutgiltiga beslutet.

För mer information kontakta vår koordinator för utbytesstudier, Cameron Ross (cameron.ross@teol.uu.se).